Dankwoord Bij het schrijven van deze blog gaat mijn oprechte dank naar Professor Emeritus dr. Pierre Lievens van de Vrije Universiteit Brussel voor zijn zeer gewaardeerde wijsheid en academische kennis. De lichaamseigen energie ATP (adenosine-tri-phosphate) Elke cel in ons lichaam produceert lichaamseigen energie: ATP of adenosine-triphosfaat. ATP is de onmisbare en levensnoodzakelijke energie voor een […]

Andullatie moet door een juiste bril beoordeeld worden Steeds opletten met diegenen die alles lijken te kennen en te weten! Ego’s worden graag gestreeld! Het is me tijdens mijn langdurige internationale opleiding en chirurgische beroepscarrière opgevallen dat velen met weinig gefundeerde kennis zich als expert willen voordoen en daarom veel prediken. We moeten dan ook […]

Inhoudsopgave Zuurstofrijke versus zuurstofarme bloedvaten Andullatietrillingen veroorzaken géén problemen in bloedvaten Groot verschil tussen bloedklonters in slagaders en aders Klontervorming wordt in hoofdzaak veroorzaakt door verouderen In de slagader moet eerst plaque gevormd worden Plaques blijven meestal stabiel en vormen dan slechts een atheroom Instabiele plaques kunnen klonters vormen Andullatietrillingen trillen de plaques niet los! […]

Inhoudsopgave Inleiding Andullatietrillingen hebben geen invloed op het cholesterolgehalte. Er is hoop om plaques en klonters in slagaders te voorkomen. Ons erfelijk materiaal – het DNA – en de vorming van plaques Hoe ontstonden die ‘verdomde’ genen? In plaats van HDL en LDL te meten, zou men beter de (apoB)-houdende lipoproteïnes in bloed checken! Toch […]

Inhoudsopgave Inleiding De medische wereld verkiest ‘evidence based medicine’ (EBM) boven ‘evidence based science’ (EBR). Waarom die blijvende ‘gebakken-lucht-geneeskunde’? Patiënten met ‘aspecifieke’ lage rugpijn hopen op een efficiënte behandeling. Deel één! Doordeweeks verhaal van ‘aspecifieke’ lage rugpijn en eerste verouderingsprocessen in discussen Deel twee! Doordeweeks verhaal van ‘aspecifieke’ lage rugpijn. De eerste verouderingsprocessen waren de […]

Inhoudsopgave De vier typische discogene verouderingsverschijnselen die radiologisch niet kunnen ‘gezien’ worden. Vijf degeneratieve discogene tekenen die steeds ‘gezien’ worden. Discusdegeneratie kan bij rechtop lopende mensen pijnlijk worden. Wat is ‘interne discogene disruptie (IDD) en collaps’ van discuskern? Tweede degeneratief teken: de discushoogte vermindert. Wat is het verschil met een normale en gezonde discus? Referenties […]

Inhoudsopgave De annulaire vezelring: wat is dat precies? Even herhalen! De annulus is, als sterkste mechanische structuur in het lichaam, niet opgewassen tegen de continu belastende verticale krachten Tijdens autopsies ziet men bijzonder veel annulaire scheuren Annulaire scheuren komen voor op alle leeftijden Annulaire scheuren komen op MRI voor als ‘high intensity zones’ Scheuren in […]

Inhoudsopgave Even herhalen! Kleine scheurtjes veroorzaken vooral acute rugpijn Chronische lage rugpijn? Wetenschappers weten er weinig over! Chronische pijn door letsels in de discussen? Scheuren doorheen de volledige annulus = radiale scheuren Degeneratieve radiale scheur op MRI Wat kan er gebeuren als de annulus volledig doorscheurt? Pijnklachten die duiden op degeneratieve radiale annulusscheuren Wat ziet […]

Wat zijn eindplaten van de discus? Even herhalen! In elke discus wordt de kern aan de boven- en onderzijde van de aanpalende wervels gescheiden door bijzonder dunne (0,6 tot 1 mm), maar initieel zeer buigzame kraakbenige eindplaten (Fig. 1) (cf. Blog ‘Lage rugpijn bij jonge mensen. Eindplaten zijn de belangrijkste pijnbron’). Reeds tijdens de adolescentiejaren […]

‘Het zwarte gat in de kosmos’: wie kent het niet? Maar wat met lage rugpijn? Miljarden lichtjaren verwijderd van de aarde kunnen geleerden sinds enkele jaren ‘zwarte gaten’ waarnemen. Ze hebben er zelfs reeds een verklaring voor! De geneeskunde daarentegen blijft anno 2018 nog steeds in het ongewisse om een universeel aanvaardbare verklaring te geven […]

    1 2 3 4 6