Ziekte van Bechterew-Strümpell-Marie of juister Ankylosing Spondylitis (AS)

Inhoud

  • Klassiek verhaal
  • De benaming ‘ziekte van Bechterew’ is ingeburgerd
  • Wat betekent ‘ankyloserende spondylitis’?
  • Oorzaak van ankyloserende spondylitis
  • Wereldwijde incidentie
  • Het complexe gegeven rond HLA-B27
  • Radiologische beelden van lage wervelzuil en bekken
  • Radiologisch beeld van een hielspoor
  • Behandelingsmogelijkheden
  • Referenties

Klassiek verhaal

Je bent tussen 15 en 35 jaar en zonder duidelijke reden begin je op onregelmatige tijdstippen pijn en vooral stijfheid te ervaren in je lage rug. Met de jaren voel je dat die rugstijfheid erger wordt en dat ‘iets’ ook een paar andere gewrichten aantast. Omdat het allemaal nog wel meevalt, neem je wat medicamenten en doe je wat meer sport1,2,3,4. Maar
desondanks neemt de stijfheid toe en ervaar je ook in andere gewrichten, bv. heupen en schouders, toenemende
bewegingsbeperkingen5,6. Bij sommigen treden ook klachten op in de voeten omdat zich een hielspoor ontwikkelt.
De stijfheid kan zo erg worden dat je nog moeilijk recht voor je uit kan kijken. Dit komt omdat de normale uitholling in de lage rug (lumbale lordose), maar ook in de nek (cervicale lordose), geleidelijk aan vermindert en zelfs kan verdwijnen (= omgekeerde lordosis), waardoor ook de normale bochel over de borstkaswervels toeneemt (= thoracale
hyperkyfosis) (figuur 1). Het vermogen om een normale staande of zittende houding aan te nemen is quasi verdwenen.
In het ergste geval ontstaan er door deze voorovergebogen lichaamshouding ook nog inklemmingen van de zenuwen in je rug die pijn kunnen uitlokken in je armen en benen. Naarmate de stijfheid maar ook de leeftijd toenemen,
verzwakken je rugspieren, wat aanleiding geeft tot sneller optreden van osteoporose en de daardoor spontaan
optredende breuken van wervels.
Ook klachten ten gevolge van hart- en/of longproblemen zijn niet ongewoon. Omdat ook je zicht kan verslechteren, ga je naar de oogarts. Vaak is hij degene die als eerste de correcte diagnose stelt omdat je regenboogvlies ontstoken is (= iritis).

ankyloserende spondylitis
Figuur 1. Typisch beeld van de kenmerkende verstijvende en voorovergebogen lichaamshouding veroorzaakt door de aandoening die men tegenwoordig ‘ankyloserende spondylitis’ noemt.

De benaming ‘ziekte van Bechterew’ is ingeburgerd

Sommige afwijkingen werden op het eind van de 19de eeuw bijna tegelijkertijd beschreven door Vladimir Bechterew in Rusland (1893), Adolf von Strümpell in Duitsland (1987) en Pierre Marie in Frankrijk (1898). Omdat de
Wereldgezondheidsorganisatie op 8 mei 2015 besliste dat er eenduidigheid moet komen in de betekenis van de
gebruikte medische termen, gebruikt men op heden wereldwijd voor het vermelde geheel van klachten de meer
verklarende term ‘ankyloserende spondylitis’ (AS) in plaats van ‘de ziekte van Bechterew - Strümpell - Marie’. Deze
aandoening moet onderscheiden worden van de verstijvende maar pijnloze ‘ankyloserende spondylosis’ (ziekte van
Forestier of DISH) waarover later wat meer uitleg.

Wat betekent ‘ankyloserende spondylitis’?

Om ontstekingen van een orgaan aan te duiden gebruikt men het achtervoegsel ‘-itis’. ‘Spondylos’ is het Griekse woord voor wervel. De Griekse term voor verstijving is ‘ankylos’. Een (pijnlijke) verstijvende ontsteking ter hoogte van de
wervels noemt men dan ‘ankyloserende spondylitis’. Door chronische - en dus niet te genezen - ontstekingsprocessen zullen de ligamenten en spierpezen in toenemende mate verkalken en verbenen.

Oorzaak van ankyloserende spondylitis

De oorzaak is nog steeds niet achterhaald. Zoals bij tal van andere aandoeningen zou het ook hier gaan om een storing in de genetische DNA-code. Door een abnormaal gen (IL-23 receptor gen) werkt het immuunsysteem niet meer
optimaal waardoor ontstekingen ontstaan7,8. In het bloedonderzoek bij AS-patiënten treft men inderdaad meerdere ontstekingsfactoren aan.

Wereldwijde incidentie

Vandaag schat men dat deze ontstekingsaandoening voorkomt bij 0,2% à 0,5% van de wereldbevolking. AS treft dus ongeveer 160 à 400 miljoen mensen. Het klachtenpatroon zou driemaal meer voorkomen bij mannen dan bij vrouwen9.

Het complexe gegeven rond HLA-B27

Het HLA-B27 (humaan leukocytair antigeen) is een vrij complex gegeven. Het feit dat HLA-B27 aanwezig is in het bloed betekent niet noodzakelijk dat men ankyloserende spondylitis heeft of zal ontwikkelen. AS ontwikkelt zich slechts in 5% van alle personen bij wie HLA-B27 in hun bloed voorkomt. Anderzijds constateren we wel dat 90% van de
AS-patiënten drager zijn van dit HLA-B27 antigen. Dat is een belangrijk gegeven, omdat men vermoedt dat HLA-B27 verantwoordelijk is voor het aanmaken van een krachtige ontstekingsfactor, het zgn. cytokine interleukine 2310. Het is best mogelijk dat deze ontstekingsfactor het belangrijkste element is bij het ontstaan van de AS-ontstekingen.

Radiologische beelden van lage wervelzuil en bekken

In de beginfase tast ankyloserende spondylitis vooral de ligamenten aan in de lage rug en ter hoogte van de twee grote bekkengewrichten (figuren 2A en 3B).

bechterew
Figuur 2A. Radiologische beelden van het bekken. Men ziet de typische benige condensaties in delen van de darmbeenderen (pijltjes op het linker beeld). Op het rechter radiologische beeld bemerkt men de verkalkingen en verbeningen van beide bekkengewrichten (pijltjes links), in de interspinale ligamenten (pijltje op de middenlijn) en in de iliolumbale ligamenten (pijltje rechts bovenaan).

bechterew
Figuur 3B. Radiologische beelden van ankyloserende spondylitis ter hoogte van de lage rug. Het beeld links (rood) toont de benige bruggen (= syndesmofyten) die de verstijving (= ankylose) veroorzaken. Op het ‘blauwe’ beeld bemerkt men het ‘triple rail’-verschijnsel gevormd door verkalkingen in drie ligamenten. Op het ‘gele’ radiologische beeld ziet men hoe de normale voorste holle structuur verdwijnt, waardoor de wervel nog rechthoekiger lijkt. Op het rechtse beeld (zwart) lijkt de verbening van de onderste wervels in de lage rug op een
bamboestok. Vandaar de naam ‘bamboo spine’.

Radiologisch beeld van een hielspoor

Hieronder (figuur 4C) ziet men de zone in de hiel waar de ligamenten en pezen verkalken om een hielspoor te vormen.

hielspoor
Figuur 4C. Radiologisch beeld van een hielspoor.

Behandeling

Het blijft een mysterie waarom het ganse gamma ontstekingswerende medicaties de hinderende en evoluerende
stijfheid niet kan onderdrukken. Ze veranderen quasi niets aan de evolutie. Medicamenten die de belangrijke
ontstekingsfactor TNF-α (tumor necrose factor-α) blokkeren, helpen slechts tijdelijk bij ongeveer 60% van de
AS-patiënten11. Men hoopt een oplossing te kunnen aanbieden wanneer in de toekomst de nog krachtiger
ontstekingsfactor (interleukine 23) kan geneutraliseerd worden7.

Om de pijn te onderdrukken en om het bewegingsvermogen van de aangetaste gewrichten zo lang mogelijk te
bewaren worden tal van fysiotherapeutische oefeningen en biofysische behandelingen zoals andullatie toegepast. Maar ‘veel bewegen’ zal de verdere evolutie van de verstijving van ligamenten en pezen niet verhinderen. Het doel is dan de patiënt naar de toekomst toe te laten te verstijven in een zo comfortabel mogelijke houding.

Een stijf heupgewricht kan vervangen worden door een heupprothese. Wanneer een AS-patiënt niet meer voor zich kan uitkijken omdat zijn rug dusdanig naar voren is gekromd, kan een wigvormig stuk been uit de wervelzuil gehakt worden (osteotomie) en de gecorrigeerde curve gefixeerd worden met platen en vijzen. Dit vergt evenwel een uiterste expertise van de chirurg!

Referenties

Moll JMH, ‘Ankylosing spondylitis’,
Edinburgh, Churchill Livingstone, 1980
Sieper J, Braun J, Rudwaleit M et al., ‘Ankylosing spondylitis. An overview’,
Ann Rheum Dis, 2002, 61(Suppl 3):iii8
Herkowitz HN, Dvorak J, Bell G, Nordin M, Grab D, ‘The lumbar spine. Chapter on ankylosing spondylitis’,
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2004:712
Zochling J, Braun J, van der Heijde D, ‘Assessments in ankylosing spondylitis’,
Best Pract Res Clin Rheumatol, 2006, 20:521
McGonagle D, Gibbon W, Emery P, ‘Classification of inflammatory arthritis by enthesitis’,
Lancet, 1998, 352:1137
Rudwaleit M, Metter A, Listing J et al., ‘Inflammatory back pain in ankylosing spondylitis. A reassessment of the clinical history for application as classification and diagnostic criteria’,
Arthritis Rheum, 2006, 54:569
Baeten D, Baraliakos X, Braun J et al., 'Anti-interleukin-17A monoclonal antibody secukinumab in treatment of
ankylosing spondylitis. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial’,
Lancet, 2013, 382:1705
Haroon N, Inman RD, Larch TJ et al., ‘The impact of tumor necrosis factor α inhibitors on radiographic progression in ankylosing spondylitis’,
Arthritis Rheum, 2013, 65:2645
Dougados M, Baeten D, ‘Spondyloarthritis’,
Lancet, 2011, 377:2127
10  Bowness P, Ridley A, Shaw J et al., ‘Th17 cells expressing KIR3DL2+ and responsive to HLA-B27 homodimers are
increased in ankylosing spondylitis’,
J Immunol, 2011, 186:2672
11 Sieper J, Developments in therapies for spondyloarthritis’,
Nat Rev Rheum, 2012, 8:280

DISCUSSIE

Van Doninck Frans (14/07/2016)

Ik ban van 1935 . Na mijn legerdienst heeft deze ziekte bij mij geuit. Als bureelbediende heg ik jaren Tolectine moeten nemen om te kunnen functioneren. Dr. Tack Edw. heeft mij jaren bijgestaan in het zoeken naar oplossingen tegen de pijn. Na jaren heeft hij gevonden dat het de ziekte van Bechterew was. Nu krijg ik met bijstand van de ziekenkas 1 pil per dag van Celebrex 100 . , en functioneer naar behoren.

Winters Anna (14/07/2016)

ik heb al van 1975 last van mijn rug, in 1981 geopereerd L4 L5 daarna nog eens toen naar een andere dokter heeft dezelfde operaties gedaan. Daan na weer de pijn en toen kreeg ik een na weer een operatie ben ik nog maar eens naar een ziekenhuis geweest, hebben eenstimulator ingebouwd 14 dagen zo en dan ingezeten nu werkt het niet meer goed . Weer de pijnen en wat nu

monique (14/07/2016)

Ik heb de laatste tijd veel pijn in de nek ,schouder en ook lage rugpijn. Welk programma bestaat er voor de nek en rug te gelijk? Gebruik veel programma 7 .

Heleen Roest (14/07/2016)

Met interesse heb ik uw artikel gelezen. Ik heb ruim 20 jaar gezocht naar een duidelijke verklaring voor forse rugklachten. Fysiotherapeut heeft weleens tegen me gezegd dat mijn bovenrug zo stijf was, dat het leek op Bechterew. Uiteindelijk ben ik een nieuw traject begonnen bij een neuroloog, Daar werd vastgesteld dat ik kanaalstenose C5-C6 had. Bij Spine and Joint is het de therapeuten gelukt om na 11 behandelingen aldaar het mechanisme achter mijn rugproblemen te vinden: in vaktaal: de m. transversus abdominus en de m. multifidus werkten niet bij mij. Daardoor waren mijn borstkas en bekken scheef gedraaid en bleven 3 wervels in de middenrug onbeweeglijk (als een plankje). Rugklachten: complex! In Nederland kijken veel specialisten puur vanuit hun kennis op hun specifieke gebied. Als je niet in een vakje past, moet je soms lang zoeken.

Bart Pintens (14/07/2016)

In 2001 ben ik geopereerd aan de L5/S1 (hernia). Sinds 2007 is de rugpijn terug verergerd en heb ik onderzoeken laten doen, om te kijken wat er gaande was. Toen heb ik infiltraties gekregen, rug - en nekrevalidaties, kinesitherapie, osteopathie en pijnstillers. Niets hielp en ben ik er maar van uitgegaan om er mee te leven. Sinds het voorjaar 2014 is het echt de verkeerde kant opgegaan. In februari 2015 ben ik langs de fysiotherapeute gegaan om breeddenkend te laten controleren wat er juist aan de gang is, vanwaar de pijnen juist komen. Via de eerste MRI was gebleken dat mijn rug in een hele slechte conditie is. Op elke wervel van onder tot boven bulging. Arthrose op L4. Elke tussenwervels is pikzwart op de MRI (dus totaal geen goed kraakbeen meer). Spondyliris is opgemerkt door de Reumatologe, maar geen actieve. Er werd wederom kine voorgeschreven, maar zonder resultaat. Tussen april en oktober twee facetinfiltraties en drie gewone infiltraties gehad, zonder resultaat. Tussenin die periode endoscopie en operatie rechterknie ondergaan. Door de vele hoofdpijnen MRI laten nemen van de hersenen in augustus 2015. Resultaat : 2 Zware en 8 lichte TIA's ontdekt. In september 2015 volledig neurologisch onderzoek ondergaan. Resultaat : hoge bloeddruk metingen en ontdekking factor V (bloedonderzoek). Van Asaflow overgestapt naar Marevan (bloedverdunner). In oktober 2015 met spoed opgenomen onder verdenking van hersenvliesontsteking. Resultaat : niets gevonden. In februari 2016 darmoperatie ondergaan (Crohn). Nu nog steeds CONSTANTE stijve stekende drukkende pijnen op de heupen/bekken/onderrug met uitstralingen vanuit de heupen naar de teelballen, via het been naar de binnenkant van de knieën. De pijnen aan de nek is drukkend, met uitstralingspijn (hoofdpijn) vanuit de achterkant over de schedel tot achter het linkeroog. Bij een derde specialist heb ik de raad gekregen om in september 2016 een gipscorset met pijp te laten plaatsen voor zes weken. Nadien revalidatie voor de rugspieren. Het kan geopereerd (vastzetten) worden. Maar dan moet ik binnen de drie jaar terug geopereerd worden, zei de chirurg. Omdat de andere wervels er heel slecht aan toe zijn, zullen die ook zakken en zou er terug geopereerd moeten worden. Lijkt dit op de ziekte van Becherew? Want mijn wanhoop is heel groot!

boons carine (15/07/2016)

al wat ik lees is wat ik voel : op dit moment is mijn leven alleen maar pijn . ik ben nog steeds aan het werk , maar het is een opgaven om elke dag weer de moed bij elkaar te rapen om de dag door te komen . Ook het onbegrip brengt mij dat ik er niet meer over praat . Want het enige antwoord dat ik krijg , ik zie toch niks aan u , inderdaad je ziet niks aan mij . Ik heb mijn trots en zal mij niet laten hangen of verzorgen .

Reageer