De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm Het is en blijft voor de medische wetenschap een fenomenale uitdaging om te achterhalen waarom de mens en zijn organen verouderen 1,2. Ouder worden, is de hoofdreden waarom patiënten en hun familie steeds vaker in aanraking komen met ongelooflijk complexe medische problemen3. In 2017 sloeg de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zelfs alarm. Niet […]

Voorwoord De gezonde discus in de onderrug is een complex orgaan. Het merendeel van de wetenschappelijke kennis hierover berust hoofdzakelijk op rechtstreeks onderzoek bij muizen, ratten, konijnen, honden, schapen, geiten, apen en varkens. Discussen bij dieren verschillen echter aanzienlijk van menselijke discussen. Via natuurlijke evolutie ging de menselijke soort zich uiteindelijk op twee benen voortbewegen. […]

Voorwoord Veroudering is een onomkeerbaar en niet te stoppen scheikundig proces. Kijk maar naar foto’s van uzelf of familieleden door de jaren heen. De maskerende anti-agingindustrie viert hoogtij, maar kan niets veranderen aan de duizenden chemische reacties die zich in onze miljarden lichaamscellen op ieder ogenblik voltrekken. Cellen verliezen geleidelijk aan de mogelijkheid om water […]

‘Aspecifieke’ lage rugpijn blijft nog eeuwenlang onzichtbaar In tal van wetenschapsgebieden neemt men aan dat de belangrijkste vragen reeds decennia geleden beantwoord werden. De waarheid is veeleer dat ze nog eeuwenlang onopgelost zullen blijven. Dit geldt vooral voor zgn. ‘aspecifieke’ lage rugpijn, die meer dan 80 procent van de wereldbevolking (dus meer dan 6 miljard […]

Discusbulgings zijn de normaalste zaak van de wereld Tenzij we zouden beslissen ons opnieuw als viervoeters op handen en voeten voort te bewegen, zijn we gedoemd onze discussen in de onderrug dagelijks te overbelasten. Het grote probleem zit hem hierin dat onze discussen door de natuur niet op zo’n manier uitgerust werden dat ze langdurig […]

Zien hoe je huis instort, is pijnlijk. Dit is het lot van uw verouderende discus wanneer het degeneratieproces intreedt. De meesten onder ons zullen niet probleemloos oud worden De meeste mensen zijn niet gemaakt om probleemloos oud te worden. In onze chromosomen is geen DNA voorhanden die in staat is verouderingsprocessen tegen te houden. De […]

‘Het zwarte gat in de kosmos’: wie kent het niet? Maar wat met lage rugpijn? Miljarden lichtjaren verwijderd van de aarde kunnen geleerden sinds enkele jaren ‘zwarte gaten’ waarnemen. Ze hebben er zelfs reeds een verklaring voor! De geneeskunde daarentegen blijft anno 2018 nog steeds in het ongewisse om een universeel aanvaardbare verklaring te geven […]

Wetenschappelijk onderzoek naar de mechanische discusfunctie Slechts aan enkele buitenlandse universiteiten wordt fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar de precieze mechanische functies van discussen. In experimentele opstellingen belast men op meerdere manieren het onderste deel van wervelzuilen. Zo kan men o. a. nagaan welke dagelijkse activiteiten als ‘zwaar’ of ‘licht’ kunnen omschreven worden. Deze kennis is essentieel […]

Inleiding De discus is een complexe structuur die opvallende veranderingen vertoont naarmate hij veroudert en degenereert. Wanneer de discus niet goed (meer) functioneert, vermindert onze levenskwaliteit sterk. Hopelijk slaagt men er binnenkort in een bestaande medische rugmetingtechnologie te optimaliseren. Op heden kan men met een rugmeting al op een eenvoudige en goedkope manier nagaan welke […]

Welke is de voornaamste discusstructuur die ook bij jongeren de meeste lage rugpijn uitlokt? Even herhalen (cf. Blog ‘Lage rugpijn bij jonge mensen. Rol van kern en buitenring tot 15 jaar’). Bijna één op twee adolescenten ervaart lage rugpijn omdat zijn / haar discus vroegtijdig tekenen van degeneratie vertoont. Dit is vooral te wijten aan […]

    1 2 3 5