Belangrijkste gezondheidsproblemen blijven bestaan

Inhoud

  • Belangrijkste gezondheidsproblemen blijven bestaan
  • De ‘wat-kan-het-mij-schelen-mentaliteit’
  • We verbloemen graag de werkelijkheid
  • Vooruitgang door geneeskundig onderzoek en ontwikkeling
  • Er moet nog veel onderzocht en ontwikkeld worden. Héél veel!
  • Ik zal het niet meer meemaken maar …
  • Referenties

Belangrijkste gezondheidsproblemen blijven bestaan

Ondanks onze klassieke conventionele geneeskunde blijven de belangrijkste gezondheidsproblemen bestaan:
hypertensie, coronaire hartaandoeningen, hersenbloedingen, flebitis en bloedvatverstoppingen in de onderste
ledematen, astma, infecties in de onderste longgedeelten, chronisch obstructief longlijden, artrose, zware depressies om er maar enkele te noemen1.

De ‘wat-kan-het-mij-schelen-mentaliteit’

Medisch getraind personeel blijft nodig om correcte diagnoses te stellen. Maar het blijft ongelooflijk moeilijk of zelfs
onmogelijk om de ‘wat-kan-het-mij-schelen-mentaliteit’ in het brein van veel mensen te veranderen. Inderdaad, het zit diep verankerd: lichamelijke inactiviteit, te weinig fruit, te weinig groenten, te weinig noten en granen, teveel alcohol, teveel zout, teveel suiker, sigaretten en (waarom niet?) teveel vet. De factor gezond leven is nog steeds heel ver te zoeken. Mijn eerste zinnetje in ’t eerste leerjaar luidde: ‘Veel fruit eten is gezond’. Maar hoeveel kinderen eten elke dag gezond? Wie eet elke dag verse groenten, vers fruit, vers vlees, verse vis? Op heden zitten we in de greep van een
businessmachine die draait op zout, suiker en vet en ons wil doen geloven dat een snelvullende hap, zgn. ‘convenience food’, gezond is (‘health washing’)2.

We verbloemen graag de werkelijkheid

Stel dat je rijk zou kunnen worden door groenten en fruit te verkopen. Een positief neveneffect zou zijn dat tal van
courante gezondheidsproblemen zouden verdwijnen
. Maar dit is vrij utopisch! Want we houden vast aan onze routine. Het is veel boeiender om met de vrienden te praten over ‘cholesterolemie’, ‘hypertensie’, ‘body mass index [BMI],
minerale botdichtheid (’bone mineral density’ [BMD]) en andere geleerde dingen waarvan we doorgaans geen jota snappen. Het staat sjieker dan te spreken over een peer, een appel of een sinaasappel, want dat begrijpt iedereen. Het dagelijks gebruik van de onbegrijpelijke termen beurt ons bestaan op, vermoedelijk omdat het onze productie van
serotonine en dopamine verhoogt (= placebo-effect).

Vooruitgang door geneeskundig onderzoek en ontwikkeling

Het medisch wetenschappelijk onderzoek heeft een enorme vlucht genomen sinds de jaren 1980.
De pokken (variola virus) werden bijna maar nog niet helemaal uitgeroeid via intense vaccinatieprogramma’s. Het werkt dus. Maar door deze programma’s stil te leggen steken nieuwe varianten de kop op, bv. in Congo. Hetzelfde gebeurde met de kinkhoestvaccinaties (= Bordetella Pertussis bacterie)3. Deze gevaarlijke beesten zijn zo maar niet te vernietigen. Hun (her)opstanding is begonnen. Ook het virus dat verantwoordelijk is voor mazelen en rode hond (= rubella) komt opnieuw aankloppen. Echter, alles wat gekend is over een ziekte moet blijvend afgewogen worden tegen alles wat niet gekend is over vaccinaties. Hoeveel maal Thetis haar zoon Achilles ook onderdompelde in de rivier Styx, de plaats waar zij hem vasthield bleef steeds kwetsbaar, de Achillespees. Het verwerven van een absolute immuniteit voor alle ziektes blijft een mythe. Toch betekenen vaccinaties een stap vooruit voor de gezondheid en zijn ze meestal veilig4.

De meeste metabole aandoeningen kunnen onder controle gebracht worden.

In de laboratoria worden continu innovatieve materialen en technieken ontwikkeld. Men is in staat complexe been- en wervelbreuken te herstellen. Harten, bloedvaten en gewrichten worden vervangen door prothesen. Binnenkort zullen tal van organen gekweekt worden door onze eigen stamcellen bij te sturen5,6. Chirurgen zullen zieke weefsels veel minder vaak moeten vervangen door donororganen en de patiënt niet levenslang meer volstouwen met
immuunonderdrukkende medicatie.

Er moet nog veel onderzocht en ontwikkeld worden. Héél veel!

Echter, de medische kennis, die explosief toenam sinds 1980, is nog verre van voltooid! Ondanks de vele blablabla’s staan we zo goed als nergens wat betreft het definitief wegnemen van klachten en pijnen.

De vooruitgang in het hedendaagse geneeskundige kennen en kunnen is te danken aan relatief gedateerde
uitvindingen
in de wiskunde, materiaalkunde, scheikunde, biologie, software, informatietechnologie, en ... militaire
oorlogsvoering.

De weg tussen het ontstaan van een idee en de ontwikkeling ervan tot een ‘medisch’ product is lang en onvoorspelbaar. Ideeën ontwikkelen blijft een universeel gegeven en overstijgt het experiment dat onderworpen is aan tal van
voorwaarden om het te kunnen reproduceren
7. Het vraagt ongelooflijk veel studiewerk en enorme financiële
investeringen. Wie zal die biljoenen dollars blijven betalen voor het ontwikkelen van al die nieuwe medische
technologieën en het in stand houden van de gezondheidszorg? De Global Innovation Index (GII) geeft aan dat een
toenemend aantal landen in de wereld voortaan een lager percentage van hun BNP willen investeren in onderzoek en ontwikkeling. En steeds vaker worden experimenten liever geblokkeerd door officiële reguleringsorganen (al dan niet terecht), indien blijkt dat de onderzoeksresultaten mogelijks niet in hun kaart zullen spelen. Het is dus een romantische opvatting te denken dat een bepaalde medische uitvinding zomaar uit iemands brein ‘rolt’8. Maar volksgezondheid is en blijft een kostbaar goed, en staat of valt met ‘genezing’9. Meestal komen daar medicijnen aan te pas. Jammer genoeg ligt het monopolie van de geneesmiddelenproductie nog steeds uitsluitend bij de farmaceutische bedrijven.

Ik zal het niet meer meemaken maar …

Hopelijk zal men er binnen 20 jaar (of in 2084?) in slagen om de neveneffecten van injecteerbare insulines te
vermijden. Diabetes is een stille ‘killer’. Een 20-tal genen zouden verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van evenveel verschillende types suikerziekte. In 2030 verwacht men wereldwijd 550 miljoen diabetici. Wellicht kan men, zoals bij muizen, de resterende maar luie insuline-secreterende beta-cellen in het pancreas opnieuw stimuleren10,11,12,13,14,15,16. Er is nog een lange weg af te leggen.

Hopelijk zal men binnen 20 jaar (of in 2084?) de catastrofale gevolgen van osteoporose kunnen neutraliseren. Deze ziekte kan men best vergelijken met betonrot waarbij de schade aan gewapend beton veroorzaakt wordt door het roesten van de stalen staven. Door de verantwoordelijke genen te stimuleren meer collageenvezels (= beenstaven) te produceren kan opnieuw meer kalk (= beton) in het beenweefsel vastgehouden worden17,18. Wie, zoals dit vandaag nog het geval is, teveel kalk inneemt (meer dan 1400 mg calcium/dag) heeft tot bijna 50 % kans dat de overtollige kalk niet in het zieke been opgeslagen wordt maar in hart en bloedvaten en te sterven aan een cardiovasculaire aandoening19,20. Er is nog bijzonder veel onderzoek uit te voeren.

Hopelijk vindt men binnen 20 jaar (of in 2084?) de nodige medicatie en middelen ter preventie van de perifere arteriële ziekte die nu reeds tweehonderd miljoen (200.000.000!) mensen getroffen heeft21 en voor een groter aantal
onderbeenamputaties per jaar verantwoordelijk is dan ten gevolge van landmijnen22. In 2011 werden 150.000 benen
geamputeerd
omwille van arteriële problemen en slechts 4.286 als gevolg van landmijnen. Er is nog heel veel werk aan de winkel.

Het is ook waarschijnlijk dat de westerse geneeskunde haar cholesterolmythe zal moeten inslikken (in 2084?). Relatief jonge mensen die overtuigd werden statines te slikken om hun cholesterol te verlagen, klagen na verloop van tijd over onverklaarbare spierpijnen en ondermaatse bedprestaties23. Voor velen is dat laatste een regelrechte nachtmerrie! En weet u wat? In mei 2014 mochten twee wetenschappelijke artikels in verband met de cholesterolverlagende statines niet gepubliceerd worden in het gereputeerde medisch tijdschrift, de British Medical Journal. Deze wetenschappelijke analyses toonden aan dat statines nadelige neveneffecten vertonen24. Het wordt een lastige brok om de
cholesterolmythe vaarwel te zeggen en op zoek te gaan naar andere, voorlopig onbekende oorzaken. Intussen worden veel pillekens verkocht!

Hopelijk kan men binnen 20 jaar (of in 2084?) remediëren aan psychiatrische klachtenpatronen door de
verantwoordelijke genen op chromosoom 3 en 10 weg te nemen en te vervangen25,26.

Hopelijk slaagt men erin de opnieuw oprukkende tuberculose de kop in te drukken27,28,29.

Hopelijk zal binnen 20 jaar (of in 2084?) de kankertherapie dermate geëvolueerd zijn dat oncologen beroep zullen doen op hun eigen behandeling wanneer ze door deze aandoening getroffen worden30,31. In 2016 besliste de vicepresident van de USA, Joe Biden, om een astronomisch bedrag van 1.000.000.000.000 US $ (sic!) uit te trekken voor het
kankeronderzoek via het ‘US Cancer Moonshot’32. Deze gigantische som wordt vergeleken met de kosten van het
destijdse ruimtevaartprogramma om naar de maan te reizen.
Inmiddels weet men dat er in een kanker ook steeds normale en gezonde cellen voorkomen die de nodige eiwitten aanmaken om de tumor te doen groeien. En alles wat in eender cel gebeurt, wordt gestuurd door het DNA in deze cel. Zou het kunnen dat het nutteloze DNA, het zogenoemde ‘junk DNA’, ook verantwoordelijk is voor het ontstaan van een tumor33,34,35?
Wanneer men er zou in slagen het lichaamseigen immuunsysteem te stimuleren, dan zouden wellicht meerdere
veldslagen tegen kanker gewonnen worden (36, 37). Een kanker wordt echt vervelend wanneer hij ook op andere plaatsen in ’t lichaam begint te groeien (metastasen). Men heeft lang gedacht dat deze uitzaaiingen te wijten zijn aan het feit dat kankercellen plots beginnen rond te reizen via de bloedbanen. Niets is minder waar! Vooraleer zelf de
genadeslag toe te dienen stuurt de sluwe kanker eerst zijn detectives (exosomes) uit om de plaatsen van de aanval voor te bereiden38,39,40.
Er is nog een bijzonder lange weg af te leggen - vermoedelijk langer dan de reis naar de maan - vooraleer men het kankerproces zal begrijpen. Slechts dan zal men er vermoedelijk in slagen een individuele behandeling uit te dokteren. Voorlopig moeten we het stellen met chemotherapie en bestralingen, desnoods met een bom protonen.

Hopelijk slaagt men er binnen 20 jaar in nieuwe biologische behandelingen te ontwikkelen voor problemen rond
tussenwervelschijfslijtage41,42. Uit rondvraag op internationale rugchirurgische congressen blijkt dat 90% van de
rugchirurgen de plaat-vijs-operaties die ze dagelijks uitvoeren nooit bij hen zelf zouden toepassen. Vrij logisch, want in het gunstigste geval is het percentage voordeel bij een dergelijke ingreep maximaal 18,7%43, dus veel kleiner dan het placebo-effect dat 66% bedraagt. Dezelfde redenering geldt voor de tussenwervelschijfprothesen in de lage rug.

Hopelijk zal men binnen 20 jaar (of in 2084?) de neveneffecten van alle bestaande conventionele medicamenten kunnen voorkomen. Het grote probleem met levenslang te slikken geneesmiddelencoctails bij chronische
aandoeningen is dat de medicaties elkaar tegenwerken en zodoende fataal kunnen zijn44,45. Omdat het dagelijks
gebeurt, zijn we met zijn allen potentiële slachtoffers. Wereldwijd vertonen 30% van de mensen tussen 20 tot 64 jaar vijf of meer medische problemen. Zestig procent van de ouderen boven de 80 jaar vertonen 10 tot meer chronische medische problemen46. Een veel grondiger kennis van de duizenden celwandreceptoren in onze meer dan 10.000
miljard orgaancellen kan leiden tot de ontwikkeling van het juiste medicament voor het zieke orgaan zelf, waarbij andere organen niet (verder) aantast worden47,48.

Hopelijk ten slotte kan Interpol malafide bendes oprollen die namaakmedicijnen produceren, waar zo’n 1.000.000 mensen per jaar aan sterven. Dit is vooral het geval in de ‘low- en middle-income countries’ en veel minder in Europa, Japan, Noord-Amerika en Australië. Maar de zucht naar geldgewin is grenzeloos. Vermoedelijk is dit ook één van de hoofdredenen waarom de malariamug zo moeilijk uit te roeien is49 Ondanks projecten ten belope van 200 miljoen à 2 biljoen US-dollar stierven in 2010 660.000 mensen aan de gevolgen van een malariamuggenbeet. Tot 30% van de
routine ingenomen medicatie zou namaak zijn50. Op basis van artemisinine, de werkzame stof van een Chinese
kruidenthee, ontwikkelde de Chinese dr. Tu een vernieuwde therapie in de strijd tegen malaria. Hiervoor ontving ze in 2015 de Nobelprijs voor Geneeskunde51,52. Maar kan deze natuurlijk voorkomende stof de doorbraak betekenen? In elk geval is er hoop.

Referenties

1 Cohen J, ‘Health metrics. A controversial close-up of humanity's health’,
Science, 14 Dec 2012, 338:1414
2 Moss M, ‘Salt, sugar, fat. How the food giants hooked us’,
WH Allen, Ebury Publishing, Random House, 2013
3 McKenna M, ‘The pertussis parable. Doctors race to protect kids as whooping cough vaccines wear off’,
Scientific American, October 2013:23
4 Biss Eula, ‘On Immunity. An Inoculation’,
Fitzcarraldo Editions, 2015
5 Hou P, Li Y, Zhang X et al. ‘Pluripotent stem cells induced from mouse somatic cells by small-molecule compounds’,
Science, 2013, 341:651
6 De Los Angeles A, Daley GQ, ‘Stem cells. Reprogramming in situ’,
Nature, 2013, 502:309
7 Martin J, ‘The idea is more important than the experiment’,
Lancet, 2000, 356:934
8 Kappos DJ, ‘Who will bankroll the next idea?’,
Scientific American, October 2013:44
9 Maeterlinck N, ‘De groeiende gaten in het zorgnet. Waarom zijn we (= België) na vijftig jaar tijd niet meer top inzake gezondheidszorg?’,
De Standaard, Opinie & Analyses, Zaterdag 1 februari 2014
10 Davies J, Guo L, ‘Diabetes. A call for research papers’,
Lancet, 2013, 382:1543
11 Diabetes & Endocrinology. Special Preview
Lancet, June 2013
12 Editorial, ‘The global dominance of diabetes’,
Lancet, 2013, 382:1680
13 Ledford H, ‘Diabetes drugs ride a bumpy road. Safety worries hamper emerging therapies’,
Nature, 2013, 504:198
14 Atkinson MA, Eisenbarth GS, Michels AW, ‘Type 1 diabetes‘,
Lancet, 2014, 383:69
15 Clery D, ‘A pancreas in a box’,
Science, 2014, 343:133
16 NCD Risk Factor Colaboration, ‘Worldwide trends in diabetes since 1980. A pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants’,
Lancet, 2016, 387:1513
17 Fratzl P, ‘Extra dimension for bone analysis’,
Nature, 2015, 527:308
18 Liebi M, Georgiadis M, Menzel A et al., ‘Nanostructure surveys of macroscopic specimens by small-angle scattering tensor tomography’,
Nature, 2015, 527:349
19 Bolland MJ, Grey A, Avenell A et al., ‘Calcium supplements with or without vitamin D and risk of cardiovascular events. Reanalysis of the Women's Health Initiative limited access dataset and meta-analysis’,
BMJ, 2011, 342:d2040
20 Michaëlsson K, Melhus H, Lemming EW et al., ‘Long term calcium intake and rates of all cause and cardiovascular mortality. Community based prospective longitudinal cohort study’,
BMJ, 2013, 346:f228
21 Fowkes FGR, Rudan D, Rudan I et al., ‘Comparison of global estimates of prevalence and risk factors for peripheral artery disease in 2000 and 2010. A systematic review and analysis’,
Lancet, 2013, 382:1329
22 Li Y, Burrows NR, Gregg EW et al., 'Declining rates of hospitalization for nontraumatic lower-extremity amputation in the diabetic population aged 40 years or older: U.S., 1988-2008’,
Diabetes Care, 2012, 35:273
23 Hartenbach W, ‘Die Cholesterin-Lüge. Das Märchen vom bösen Cholesterin. 26‘,
Auflage Herbig, München 2008
24 Statin Claims (‘Misreading’ of data led to erros in statin papers’),
Nature, 22 May 2014, 509:404
25 Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium, ‘Identification of risk loci with shared effects on five major psychiatric disorders. A genome-wide analysis’,
Lancet, 2013, 381:1371
26 CONVERGE consortium, ‘Sparse whole-genome sequencing identifies two loci for major depressive disorder’,
Nature, 2015, 523:588
27 Arinaminpathy N, Cordier-Lassalle T, Vijay A et al., ‘The global drug facility and its role in the market for tuberculosis drugs’,
Lancet, 2013, 382:1373
28 Zumla A, ‘The white plague returns to London. With a vengeance’,
Lancet, 2011, 377:10
29 Kling A, Lukat P, Almeida DV et al., ‘Targeting DnaN for tuberculosis therapy using novel griselimycines’,
Science, 2015, 348:1106
30 Sanghavi DM, ‘The history of cardiac care. Overtreatment or impressive gains?’,
Lancet, 2013, 382:759
31 Quaresma M, Coleman MP, Rachet B, ’40-Year trends in an index of survival for all cancers combined and survival
adjusted for age and sex for each cancer in England and Wales, 1971-2011. A population-based study’,
Lancet, 2015, 385:1206
32 Editorial Nature, ‘Back to earth. Success against cancer need not deliver the moon’,
Nature, 2016, 530:253
33 Hanahan D, Weinberg RA, ‘The hallmarks of cancer’,
Cell, 2000, 100:57
34 Hanahan D, Weinberg RA, ‘The hallmarks of cancer. The next generation’,
Cell, 2011, 144:646
35 Johnson G, ‘The long trail of cancer’s clues’,
Scientific American, November 2013:46
36 Weintraub K, ‘2016. Future of medicine. The cancer defence. Enhancing the body’s own immune system is leading to promising results in the battle against malignancy’,
Scientific American, 2016 April:35
37 Ledford H, ‘The perfect blend. The next frontier in cancer immunotherapy lies in combining it with other treatments. Scientists are trying to get the mix just right’,
Nature, 2016, 532:162
38 Kaiser J, ‘Malignant messengers. Tumor cells may send out tiny vesicles that prime organs for cancer to spread’,
Science, 2006, 352:164
39 Hoshino A, Costa-Silva B, Shen TL et al., ‘Tumour exosome integrins determine organotropic metastasis’,
Nature, 2015, 527:329
40 Turajlic S, Swanton C, ‘Metastasis as an evolutonary process’,
Science, 2016, 352:169
41 Adams MA, Roughley PJ, ‘What is intervertebral disc degeneration, and what causes it?’,
Spine, 2006, 31:2151
42 Adams MA, Stefanakis M, Dolan P, ‘ et al., ‘Healing of a painful intervertebral disc should not be confused with
reversing disc degeneration. Implications for physical therapies for discogenic back pain’,
Clin Biomech (Bristol, Avon), 2010, 25:961
43 Mirza SK, Deyo RA, ‘Systematic review of randomized trials comparing lumbar fusions surgery to nonoperative care for treatment of chronic low back pain’,
Spine, 2007, 32:816
44 Vraag in de Belgische Kamer op 29/10/2015, ‘De aanpassingen van medische richtlijnen aan de realiteit van de
comorbiditeit (MV 6757)’,
Antwoord gebaseerd op onderzoek van Bert Vaes, KUL Huisartsgeneeskunde
45 Wapner J, ‘Deadly drug combinations. New software and gene analyses may predict which medicines can become harmful when taken together’,
Scientific American, October 2015:20
46 Vos Theo et al., ‘Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013. A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013’,
Lancet, 2015, 386:743-800
47 Wenner M, ‘A new kind of drug target. An emerging class of medicines works its magic by targeting unusual sites on biological molecules’,
Scientific American, 2009:64
48 Mullard A, ‘DNA tags help the hunt for drugs. Drug discovery is a daunting process that requires chemists to sift through millions of chemeicals to find a single hit. DNA technology can dramtically speed up the search’,
Nature, 2016, 530:367
49 Roberts L, ‘Malaria wars. Can malaria be eliminated from the Mekong region before multiple-drug resistance makes it untreatable?’,
Science, 2016, 352:398
50 Baleta A, ‘MIM conference focuses on malaria elimination’,
Lancet, 2013, 382:1319
51 Tu Y, ‘Artemisinin– A Gift from Traditional Chinese Medicine to the World’,
China Nobel Lecture, Dec 7, 2015 Karolinska Institute
52 Cui L, Su XZ, ‘Discovery, mechanisms of action and combination thereapy of artemisinin’,
Expert Rev Anti Infect Ther, 2009, 7:999

DISCUSSIE

Monne Baksteen (25/05/2016)

Beste Guy Declerck, Uw artikel sprak me wel aan, vooral de richting die je in gaat over het aankaarten van de farmaceutische industrie, het vele onderzoek dat nog nodig is, de cellen enz... Is dat in het licht om dit product meer te verkopen dan is het verhaal hier ten einde. Is het echter een oprechte visie van de huidige wetenschap (geneeskunde) dan loopt het verhaal verder. Om verandering te kunnen brengen is er een hoofdzaak nodig, de werking van het brein begrijpen. Maar iedereen zit vast in de beperkingen van zijn eigen brein. Als we dat al snappen kunnen we verder, anders heeft het geen enkele zin. Een eenvoudige voorstelling ; ons brein is een doos, opgevuld met miljarden gegevens en beperkt tot die gegevens. Buiten die gegevens kunnen we niets, we kennen ze ook niet. Voorbeeld, een andere taal spreken, Russisch, Japans, Chinees, Portugees als je het niet hebt geleerd, zit het niet in je brein. We kunnen wel altijd leren, zelf of via externe studie. In dat brein zitten nu doosjes met nog informatie maar die zijn gesloten, ons brein kent de doosjes maar kan er niet of wil er niet meer in kijken. Er zijn duizenden van die gesloten doosjes aanwezig waarmee ons brein rekening houdt maar weet niet zomaar wat er in zit. Ooit heeft het brein dit wel geweten, tijdens de ontwikkeling van geestelijke trauma's, hoe klein deze ook mogen zijn. Ons brein stuurt alles in ons lichaam, het regelt alles, pijn en genezing, gedachten en ziekten, herinneringen, emoties, teveel om op te noemen. Ons bewustzijn beseft dit niet zo goed meer omdat we willen leven in de letterlijke zin van het woord. Ons onderbewustzijn dat verschillende handelingen te doen heeft, weet dat maar al te best. Om bewuster te gaan leven hebben we terug nodig wat we verleerd hebben. We zijn in staat om ons lichaam te besturen als we de werking van het brein gaan begrijpen. Bruce Lipton, de stamcelbioloog, heeft gezien dat de omgeving de cellen beïnvloed. Iedere bioloog verklaarde hem gek, nu niet meer, ze hebben getest en gevonden dat dit inderdaad zo is. Ons brein, niet alleen de biologie die uit de genen is ontstaan maar ook de gedachten die we verwerven sturen ons lichaam, emoties, fysiologie. Je weet vast dat dit slechts een schets is om een verhaal te kunnen doen. Het placebo effect, onze gedachten sturen ons lichaam. Als onze gedachten ons lichaam kunnen genezen kan het ons lichaam ook ziek maken, kanker kan zowel van interne oorzaak zijn als van externe. We staan aan het begin van deze ervaringen en studies. Bedenk het verhaal van de doos in het begin, we kunnen niet daar buiten denken zonder hulp, dan blijven we in dezelfde pot draaien en blijft alles zoals het is of zeer traag evolueren. Ik ben geen arts, ik ben een mental coach en ik zie wat er gebeurt bij het coachen. Wonderen, het lijkt zo. Gedachten sturen fysiologie, elke seconde van de dag. Zou je daar eens ziek van kunnen worden of pijn krijgen? Zou dit eens de link kunnen zijn tussen lichaam en genezing en medicatie? In Gent wil een groep studenten een computer maken die emotioneel is, onze gedachten kan begrijpen. Die bestaat al, dat zijn wij, de meest geavanceerde emotionele computer. We dienen hem met zorg en kunde te gebruiken. We zijn zelf in staat om ons voort te planten en nieuwe biocomputers te maken, wonderlijk toch. Ik ben een PMA of Progressive Mental Alignment coach. Ik heb weet van verschillende methoden en therapieën en de effecten ervan. Bij de meeste mensen is bij het lezen van dit artikel hun onderbewuste al in verdediging gegaan. De angst is al ontstaan dat ze niet willen zot zijn, al wat met de geest te maken heeft boezemt heel veel schrik in. Daar is een logische verklaring voor. www.pmaworldwide.com geeft veel informatie hoe PMA werkt en wat het kan doen. Van het Nederlands (NL) onderwijs is er een rapport over het toepassen van PMA. Daar komt PMA met het beste resultaat naar boven. De kleine doosjes in ons brein terug openen verandert ons leven drastisch, je zou die evolutie dan wel eens kunnen meemaken, al klinkt het vast gek om dat nu te lezen. Ik hoop van harte dat je hier wat aan hebt. Het is toegepaste en beproefde techniek PMA, die nu bezig is zijn toepassingsgebied te vergroten en voor de mensen die het nodig achten hun kwalen op te lossen.

Reageer