Kunnen facet-gewrichten lage rugpijn uitlokken?

Indeling

 • Hoeveel facetten zijn er?
 • Facet is een verkeerde term.
 • Rarara, wie weet zijn facetten liggen?
 • De linkerhand gelijkt op de rechter. Niet zo bij facetten!
 • Waarom zijn er facetten in de wervelzuil?
 • Functies van facet-gewrichtjes?
 • Gekwetste facet-gewrichtjes kunnen lage rugpijn veroorzaken.
 • Eerst discusslijtage, pas daarna facet-slijtage!
 • Waarom eerst discus en dan slechts de facet-gewrichtjes?
 • Kunnen facetten pijn veroorzaken?
 • Radiologie van de facet-gewrichten
 • Facet-osteoartritis (= facet-artrose) vanaf het 25ste levensjaar
 • Oorzaken om facetartrose te ontwikkelen
 • Meer facetartrose bij mannen dan bij vrouwen
 • Kan facetartrose pijn veroorzaken?
 • Bestaat er een behandeling voor facetartrose?
 • Referenties

Hoeveel facetten zijn er?

Onze successieve wervels - behalve degene tussen de schedel en de eerste twee nekwervels - scharnieren t. o. v. elkaar via een samenwerking tussen discus en telkens twee facetjes (Fig. 1). Afhankelijk van het aantal aanwezige wervels (23 à 25), bevinden zich achteraan de wervelzuil 44 à 48 kleine facet-gewrichtjes.

facet

Fig. 1. Links: radiologische beelden van linker L3-L4, L4-L5 en L5-S1 facet-gewrichtjes. Midden: anatomische beelden van dezelfde gewrichtjes. Rechts: sagittale sneden t. h. v. de T12-L1 en L1-L2 facet-gewrichtjes
(X90-879. Declerck, Kakulas, Neuropathology, Perth, Western Australia).

Facet is een verkeerde term

Alle gewrichten in ons lichaam vertonen meerdere facetten. Zonder de talrijke diverse facetvlakken zouden een knie, schouder of elleboog niet zo vlot kunnen bewegen als dit in de dagelijkse praktijk het geval is.
De kleine gewrichtjes die twee wervels overbruggen, werden verkeerdelijk facet-gewrichten genoemd. Mochten Engelssprekende artsen ook maar enige notie hebben van Latijn of Grieks, dan spraken ze logischerwijs van zyg-apophyseale gewrichten. Zygos in het Grieks betekent juk, brug en apophysis staat voor aangroeisel. Deze aangroeisels zijn dus achteraan gelegen kleine gewrichtjes die twee opeenvolgende wervels overbruggen (Fig. 1). Men opteerde uiteindelijk de Engelse term facet-gewricht omdat iedereen dit makkelijk kan uitspreken.
Ter info: de facet-gewrichtjes zelf vertonen meerdere facetvlakken om de rug normaal en pijnloos te kunnen draaien en keren.

Rarara, wie weet zijn facetten liggen?

Iedereen kan blindelings zijn schouder-, elleboog-, knie- of enkelgewricht, etc. met de vinger aanwijzen. Zelden echter ontmoette ik een ruglijder die zn facet-gewrichtjes kon lokaliseren. En toch zijn er zon 50 in aantal! Hoe kan men dan weten dat ze verantwoordelijk kunnen zijn voor lage rugpijn? Vermoedelijk enkel en alleen op basis van radiologische beelden die op veranderingen in deze gewrichten wijzen. Maar radiologie kan geen pijn in beeld brengen! Pijn is onzichtbaar!
Merkwaardig is ook dat de geneeskunde tot dusver nog geen enkele overtuigende klinische test of combinatie van testen heeft kunnen ontwerpen waardoor met absolute zekerheid bewezen wordt dat lage rugpijn veroorzaakt wordt door facet-gewrichtjes1,2,3,4,5.

De linkerhand lijkt op de rechter. Niet zo bij facetten!

Bij ongeveer 20 % van alle lagerugwervels zijn beide facet-gewrichtjes niet symmetrisch georiënteerd en wijzen hun verschillende facetvlakken in verschillende richtingen. De vlakken van het linker facet-gewrichtje kunnen bv. 10° of meer verschillen van het rechter (Fig. 2).
Behalve wanneer ze door een accident beschadigd werden of hun kraakbeen door overbelasting grotere druk ervaart, is dit zgn. gewrichtstropisme zelden verantwoordelijk voor lage rugpijn, kraakbeenslijtage of letsels in de tussenwervelschijf6,7.

facet

Fig. 2. Asymmetrie van 5° of meer tussen het linker en rechter facet-gewrichtje noemt men tropisme. Dit kan aanleiding geven tot een ietwat grotere mobiliteit, maar is zelden de oorzaak voor lage rugpijn.

Waarom zijn er facetten in de wervelzuil?

De mens is een rechtoplopend zoogdier. Ten gevolge van deze evolutie zijn de discussen en wervellichamen (zie blog ‘Wervellichaam: wat is dat in godsnaam?’) in de lage rug niet meer in staat voldoende weerstand te bieden aan de grote krachten die dagelijks op de wervelzuil uitgeoefend worden tijdens de verscheidene activiteiten (zie blog ‘Wervelzuil’). Beide structuren zijn daarvoor niet sterk genoeg. Zonder facet-gewrichtjes zouden discussen scheuren en wervellichamen onder stress breken (= stressfracturen).
Via natuurlijke selectie ontwikkelden rechtoplopende zoogdieren achteraan in de rug veel efficiëntere benige facet-gewrichtjes, waardoor discussen en wervellichamen bescherming krijgen.

Functies van facet-gewrichtjes?

Door hun talrijke facetoppervlakken hebben de facet-gewrichtjes een complexe driedimensionele structuur. Hierdoor functioneren ze als een blokkagesysteem tussen aanpalende wervels8.
Zolang discussen gezond en normaal zijn, stabiliseren deze kleine gewrichtjes de wervelzuil wanneer we rechtop blijven staan (= compressie)9,10. Ze beperken de draaibewegingen in de lage rug9,11,12 en voorkomen hierdoor dat het kraakbeen van tussenwervelschijven scheurt13. De facet-gewrichtjes zorgen er ook voor dat de wervels onder het gewicht van de vooraan hoger gelegen wervels niet te veel van elkaar afschuiven (= listhesis)11,14. Om de discussen verder te beschermen laten deze gewrichtjes wel toe voorover te buigen, maar verhinderen dan weer te zeer achterover te buigen (= extensie). Weliswaar kan extensie het kapsel rond het facetgewricht stretchen, wat lage rugpijn zou kunnen uitlokken15.

Gekwetste facet-gewrichtjes kunnen lage rugpijn veroorzaken

Allerlei accidenten, gaande van een val op de stuit tot een verkeersongeval, kunnen kleine scheurtjes veroorzaken in het kraakbeen van facet-gewrichtjes. Het grote probleem is echter dat deze kraakbeenscheurtjes ten gevolge van een accident (wat trouwens geldt voor alle andere gewrichten) uitermate zelden kunnen aangetoond worden op de initiële radiologische röntgenopnames (Fig. 3)16,17,18,19.

facet

Fig. 3. Links: zichtbare radiologische breuk van een facet-gewrichtje. Rechts: een bloeding van het slijmvlies in dit facet-gewrichtje kan slechts microscopisch vastgesteld worden en dus pas wanneer iemand overleden is.

Wanneer men daarentegen facet-gewrichtjes van mensen die ten gevolge van zware accidenten overleden zijn onder het microscoop onderzoekt, stelt men zowel in het kraakbeen als in het rondom liggend been kleine letseltjes vast (Fig. 3 en 4)20,21. Wanneer men een zwaar accident overleeft, zijn dergelijke ‘onzichtbare’ letseltjes in 10 % à 15 % van de gevallen verantwoordelijk voor het ontstaan van lage rugpijnopstoten, zelfs wanneer de initiële onderzoeken ‘niets abnormaals’ aantoonden ter hoogte van de lage rug.

facet

Fig. 4. Fracturen in de facet-gewrichtjes worden dikwijls vastgesteld onder de microscoop wanneer men overleden is na een zwaar accident (met dank aan mijn leermeester professor JA Taylor, Perth, Australia).

Eerst discusslijtage, pas daarna facet-slijtage!

Het hoeft geen betoog dat facet-gewrichtjes slechts verslijten wanneer de discus vernauwt. Door de vernauwing wordt beide kraakbenige delen van het facet-gewrichtje steeds harder tegen elkaar aangedrukt (Fig. 5)22,23.
Dit treedt relatief snel op omdat de discus slechts in de hoogte blijft groeien tot de leeftijd van ongeveer 13 jaar24. Daarna, en speciaal vanaf 20 à 25 jaar, begint de discus in de lage rug te verouderen. Wanneer er bovendien ook degeneratieve letsels optreden, neemt de discushoogte af. Deze fenomenen zullen uitgebreid aan bod komen in toekomstige blogs. Discusvernauwing is de hoofdreden waarom veranderingen in de facet-gewrichtjes kunnen optreden16,25.

facet

Fig. 5. Naarmate de discus (disc) vernauwt door slijtage, wordt de kraakbenige facetoppervlakken steeds dichter tegen elkaar aangedrukt (VB = wervellichaam).

Waarom eerst discus en pas daarna facet-gewrichtjes?

Eender welke discusvernauwing brengt aanpalende wervels dichter bij elkaar (Fig. 5). Het rechtstreekse gevolg hiervan is dat de belastingsdruk op de achteraangelegen facet-gewrichtjes toeneemt. In gezonde en normale lumbale wervelzuilen weerstaan de facet-gewrichtjes ongeveer 20 % van de belastingsdruk. Wanneer de discus één tot 3 mm vernauwd is, verhoogt de belastingsdruk met 4 % tot 16 % op de facet-gewrichtjes, zelfs wanneer er slechts een drukkracht van 1kN op uitgeoefend wordt9,26.
Neemt de discushoogte verder af door toenemende degeneratieverschijnselen, dan kan die draaglast op de facet-gewrichtjes met 70 % oplopen27. Wanneer de discus zeer sterk vernauwd is, moeten de gewrichtjes bij achteroverbuigen soms 90 % van de samendrukkende krachten (= lordoseren) torsen.

Kunnen facetten pijn veroorzaken?

Uiteraard! De facet-gewrichtjes zijn 100% vergelijkbaar met bv. heup-, knie-, schoudergewrichten etc. Ze bezitten een slijmvlies en gewrichtsvocht. Ze kunnen dus ontsteken en pijn veroorzaken (zie Blog ‘Wat gebeurt er in een synoviaal gewricht dat ‘artrotisch’ wordt?).
Maar behalve bij eventuele accidentele scheurtjes, is het facet-gewricht slechts in ongeveer 10 % verantwoordelijk voor het optreden van lage rugpijn. Zoals reeds vermeld, kan lage rugpijn in theorie slechts optreden wanneer de discushoogte is afgenomen en de druk op het kraakbeen van de facet-gewrichtjes hierdoor toeneemt. In deze omstandigheden worden pijngevoelige receptoren geprikkeld28,29.
Omdat het gewrichtje ook een meniscus bevat, kan het facet-gewricht ook verantwoordelijk gesteld worden voor het blokkagegevoel dat frequent optreedt tijdens aanvallen van lage rugpijn. Het is te vergelijken met het blokkagegevoel bij meniscusproblemen in de knie.

Radiologie van de facet-gewrichten

Op de huidige CAT- en MRI-scans kan men voorlopig nog geen typische afwijkingen vaststellen die met zekerheid verantwoordelijk geacht kunnen worden voor facetpijn5. Eerlijkheidshalve moeten we hieraan toevoegen dat radiologische beelden geen normale facetten vertonen bij 40 % van alle lage rugpijnlijders4,30. Wat vrij logisch is als men weet dat vanaf ongeveer 20 – 25 jaar ook de belastingsdruk op de facetgewrichtjes toeneemt aangezien de discussen in hoogte afnemen.

Facetosteoartritis (= facetartrose) vanaf het 25ste levensjaar

Facetartrose treedt frequenter op naarmate we verouderen. Doorgaans start het proces van osteoartritis vanaf 25 jaar. Bij lijkschouwingen van de lage rug treft men deze facetartrose aan in 57 % van de wervelzuilen tussen 20 en 29 jaar, 82 % bij 30 tot 39-jarigen, bij 93 % tussen 40 en 49 jaar, in 97 % tussen 50 en 59 jaar, en bij iedereen boven de 60 jaar16,19,25,31. Maar niet iedereen met facetartrose had lage rugpijn!

Oorzaken om facetartrose te ontwikkelen

Osteoartritis van facetgewrichtjes, dat voorkomt ter hoogte van alle 44 à 48 facetten (zie hoger), is te wijten aan een combinatie van meerdere factoren, zoals onze rechtoplopende houding, ongunstige genen die minderwaardig kraakbeen vormen, uithollingsgraad in lage rug (= lordose) en snelheid waarmee de discus vernauwt32,33,34,35.
Deze combinatie is de vermoedelijke reden waarom facetartrose frequenter voorkomt ter hoogte van het L4-L5 lumbale segment (79 %) dan ter hoogte van L1-L2 (53 %), L5-S1 (59 %), L2-L3 (66 %) en L3-L4 (72 %)19. Maar ook hier werd geen verband bewezen tussen de aanwezigheid van facetartrose en lage rugpijn.

Meer facetartrose bij mannen dan bij vrouwen

Facetartrose zou frequenter voorkomen en in een ernstiger vorm bij mannen dan bij vrouwen. In alle andere gewrichten is het andersom (zie Blog ‘Mogelijke oorzaken van artrose’).

Kan facetartrose pijn veroorzaken?

Hoewel lage rugpijn de meest voorkomende aandoening is in de wereld36, heeft niet iedereen last van lage rugpijn! Men kan dus nooit met zekerheid zeggen dat de radiologisch zichtbare facetartrose de reden is voor de bestaande lage rugpijn. Zoals hierboven omschreven, ontwikkelt bijna iedereen vroegtijdig facetartrose maar niet iedereen heeft daarom lage rugpijn.
Radiologisch zichtbare veranderingen in de facetgewrichtjes zijn slechts in ongeveer 10 % verantwoordelijk voor lage rugpijn (zie hoger). Maar bijna 90 % van deze facetproblemen worden voorafgegaan door degeneratieverschijnselen in de 3 verschillende tussenwervelschijfstructuren37. Deze discusdegeneratie is in veel ruimere mate dan de facetveranderingen verantwoordelijk voor lage rugpijn. Dit is ook de reden waarom slechts een zeer gering aantal patiënten (tijdelijk) kunnen geholpen worden met facetblocks38,39,40,41. Daarenboven zijn facetblocks een vorm van epidurales die een volledige zone kunnen verdoven42.

Bestaat er een behandeling voor facetartrose?

Wanneer men facetblocks uitvoert (d. w. z. inspuitingen met een lokaal verdovend middel in combinatie met cortisone), dan zal slechts één op twee lage rugpijnpatiënten een tijdelijke pijnverlichting ervaren4. Men kan ook niet voorspellen wie! Bij jongere personen bedraagt het slaagpercentage van deze facetblocks slechts 10 à 15 %2.
Vanuit anatomisch standpunt is dit makkelijk te begrijpen omdat het kraakbenige omhulsel rondom het facetgewricht (= gewrichtskapsel) een opening vertoont43. Zodra we echter na het toedienen van zo’n inspuiting opnieuw opstaan en rondlopen, worden alle ingespoten stoffen doorheen het lek uit het gewricht geperst. Een facetblock veroorzaakt hierdoor slechts een verdoving in en rond het facetgewrichtje. Bovendien duurt het effect van een lokale verdoving helemaal niet lang. Hetzelfde ervaart u na een tandartsbezoek. Daarenboven veranderen dergelijke inspuitingen helemaal niets aan de onderliggende oorzaken waardoor facetpijn überhaupt ontstond: letseltjes zullen niet verdwijnen, de discushoogte zal niet hersteld worden en eventuele artrose is niet omkeerbaar44.

De ideale (hypothetische) behandeling zou erin bestaan de discushoogte te herstellen en zo de belastingsdruk op de facetgewrichtjes te normaliseren (voor het geval ze nog niet al te zeer aangetast zijn). Dit werd reeds voorgesteld in 198545, maar men is nog lichtjaren verwijderd van een dergelijke innovatieve therapie.

In de volgende blog hebben we het over de voordelen van papegaaibekken.

Referenties

1 Merskey H, Bogduk N, ‘Classification of chronic pain. Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms’ (2nd ed),
Seattle, International Association for the Study of Pain Press, 1994
2 Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R et al., ’Clinical features of patients with pain stemming from the lumbar zygapophysial joints. Is the lumbar facet syndrome a clinical entity?’,
Spine, 1994, 19:1132
3 Schwarzer AC, Derby R, Aprill CN et al., ’Pain from the lumbar zygapophysial joints. A test of two models’,
J Spinal Disord, 1994, 7:331
4 Schwarzer AC, Wang SC, Bogduk N et al., ’Prevalence and clinical features of lumbar zygapophysial joint pain. A study in an Australian population with chronic low back pain’,
Ann Rheum Dis, 1995, 54:100
5 Schwarzer AC, Wang SC, O’Driscoll D et al., ‘The ability of computed tomography to identify a painful zygapophysial joint in patients with chronic low back pain’,
Spine, 1995, 20:907
6 Duncan NA, Ahmed AM, ‘The role of axial rotation in the etiology of unilateral disc prolapse. An experimental and finite-element analysis’,
Spine, 1991, 16:1089
7 Vanharanta H, Floyd T, Ohnmeiss DD et al., ‘The relationship of facet tropism to degenerative disc disease’,
Spine, 1993, 18:1000
8 Gunzburg R, Hutton W, Fraser R, ‘Axial rotation of the lumbar spine and the effect of flexion. An in vitro and in vivo biomechanical study’,
Spine, 1991, 16:22
9 Dunlop RB, Adams MA, Hutton WC, ‘Disc space narrowing and the lumbar facet joints’,
J Bone Joint Surg, 1984, 66B:706
10 www.guy-declerck.com, ‘Spinal Pathologies. Lumbar Facet Syndrome. Zygapophysial joints (ZGAs) in lumbar spine .The stabilising role of the ZGA joints’
11 Shirazi-Adl A, ‘Finite-element evaluation of contact loads on facets of an L2-L3 lumbar segment in complex loads’,
Spine, 1991, 16:533
12 www.guy-declerck.com, ‘Spinal Pathologies. Lumbar Facet Syndrome. Zygapophysial joints (ZGAs) in lumbar spine. ZGA joints are load sharing structures’
13 Tobias D, Ziv I, Maroudas A, ‘Human facet cartilage. Swelling and some physico-chemical characteristics as a function of age. Part 1. Swelling of human facet joint cartilage’,
Spine, 1992, 17:694
14 www.guy-declerck.com, ‘Spinal Pathologies. Lumbar Facet Syndrome. Zygapophysial joints (ZGAs) in lumbar spine. ZGA joints guide but limit segmental motion’
15 Cavanaugh JM, Ozaktay AC, Yamashita HT et al., ‘Lumbar facet pain. Biomechanics, neuroanatomy and neurophysiology’,
J Biomech, 1996, 29:1117
16 Lewin T, ‘Osteoarthritis in lumbar synovial joints. A morphologic study’,
Acta Orthop Scand, 1964, Suppl 73:1
17 Butler D, Trafimow JH, Andersson GB et al., ‘Discs degenerate before facets’,
Spine, 1990, 15:111
18 Swanepoel MW, Adams LM, Smeathers JE, ‘Human lumbar apophyseal joint damage and intervertebral disc degeneration’,
Ann Rheum Dis, 1995, 54:182
19 Eubanks JD, Lee MJ, Cassinelli E et al., ‘Does lumbar facet arthrosis precede disc degeneration? A postmortem study’,
Clin Orthop Relat Res, 2007, 464:184
20 Twomey LT, Taylor JR, Taylor MM, ‘Unsuspected damage to lumbar zygapophyseal (facet) joints after motor-vehicle accidents’,
Med J Aust, 1989, 151:210
21 Taylor JR, Twomey LT, Corker M, ‘Bone and soft tissue injuries in post-mortem lumbar spines’,
Paraplegia, 1990, 28:119
22 Farfan HF, Cossette JW, Robertson GH et al., 'The effects of torsion on the lumbar intervertebral joints. The role of torsion in the production of disc degeneration’,
J Bone Joint Surg, 1970, 52A:468
23 Andersson GBJ, ‘The epidemiology of spinal disorders’,
In: Frymoyer JW, ‘The adult spine. Principles and practice’,
Lippincott-Raven, Philadelphia, 1997:93
24 Taylor JR, ‘Growth of human intervertebral discs and vertebral bodies’,
J Anat, 1975, 120:49
25 Taylor JR, Twomey LT, ‘Age changes in lumbar zygapophyseal joints. Observations on structure and function’,
Spine, 1986, 11:739
26 Adams MA, Hutton WC, ‘The effect of posture on the role of the apophysial joints in resisting intervertebral compressive forces’,
J Bone Joint Surg, 1980, 62B:358
27 Adams MA, Hutton WC, ‘The mechanical function of the lumbar apophyseal joints’,
Spine, 1983, 8:327
28 www.guy-declerck.com, ‘Spinal Pathologies. Lumbar Facet Syndrome. Zygapophysial joints (ZGAs) in lumbar spine . Can zygapophysial joint(s) cause low back pain?’
29 www.guy-declerck.com, ‘Spinal Pathologies. Lumbar Facet Syndrome. Zygapophysial joints (ZGAs) in lumbar spine. Lumbar ZGA joints: substance P pain sensitive receptors’
30 Jackson RP, Jacobs RR, Montesano PX, ‘1988 Volvo award in clinical sciences. Facet joint injection in low-back pain. A prospective statistical study’,
Spine, 1988, 13:966
31 Adams MA, Bogduk N, Burton K, Dolan P, ‘The biomechanics of back pain. 3th Edition. Apophyseal joint osteoarthritis’,
Churchill Livingstone, Edinburgh, 2013:208
32 Ingvarsson T, ‘Prevalence and inheritance of hip osteoarthritis in Iceland’,
Acta Orthop Scand, 2000, 298, Suppl:1
33 Corti MC, Rigon C, ‘Epidemiology of osteoarthritis: prevalence, risk factors and functional impact’,
Aging Clin Exp Res, 2003, 15:359
34 Neame RL, Muir K, Doherty S et al., ‘Genetic risk of knee osteoarthritis. A sibling study’,
Ann Rheum Dis, 2004, 63:1022
35 www.guy-declerck.com , ‘Spinal Pathologies . Lumbar Facet Syndrome’
36 Vos T et al., ‘Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013. A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. FUNDING: Bill & Melinda Gates Foundation’,
Lancet, 2015, 386:743
37 Adams MA, Roughley PJ
What is intervertebral disc degeneration, and what causes it?
Spine, 2006, 31:2151
38 Fairbank JC, Park WM, McCall IW et al., ‘ Apophyseal injection of local anesthetic as a diagnostic aid in primary low-back pain syndromes’,
Spine, 1981, 6:598
39 Kaplan M, Dreyfuss P, Halbrook B et al., ‘The ability of lumbar medial branch blocks to anesthetize the zygapophysial joint. A physiologic challenge’,
Spine, 1998, 23:1847
40 van Kleef M, Barendse GA, Kessels A et al., ‘Randomized trial of radiofrequency lumbar facet denervation for chronic low back pain’,
Spine, 1999, 24:1937
41 www.guy-declerck.com, ‘Spinal Pathologies. Lumbar Facet Syndrome. Intraarticular and/or pericapsular ZGA joint needling procedures’
42 www.guy-declerck.com, ‘Spinal Pathologies. Lumbar Facet Syndrome. Nearly all intraarticular ZGA joint injections are epidural blocks’
43 www.guy-declerck.com, ‘Spinal Pathologies. Lumbar Facet Syndrome. Small anatomic openings in the capsule surrounding the ZGA joint’
44 What to conclude from intraarticular ZGA joint ‘blocking’ injections?
45 Schneck CD, ‘The anatomy of lumbar spondylosis’,
Clin Orthop Relat Res, 1985, 193:20

Gratis E-boek “Oefeningen om chronische pijn te verlichten” downloaden

73% van de chronische pijnpatiënten zijn niet in staat dingen te doen die voor gezonde mensen normaal zijn: stappen, fietsen, met je kinderen spelen, etc. Naast medische behandelingen kan ook lichaamsbeweging heel nuttig zijn om je mobiliteit te bewaren of verbeteren. Dit e-boek wil je vertrouwd maken met enkele eenvoudige lichaamsoefeningen die je pijn kunnen verminderen.

GRATIS DOWNLOADEN

DISCUSSIE

rita (01/02/2018)

ik ben niet helemaal akkoord. 4 en ,5 jaar geleden, kreeg ik infiltraties, omwille van (vastgesteld via RX), facet artose op L4/L5 links, en later op C6/C7 rechts. dit heeft me toen zeer goed en langdurig geholpen! mvg, Rita

Demey Roger (01/02/2018)

Ik ben bijna 82 jaar en ik denk dat het bij mij over ongeveer 8 jaar is begonnen .Heb toen platen laten maken, en de huisdokter zijn uitleg was daar kan niets aan gedaan worden. Intussen is mijn vrouw overleden heb dan ook niet veel meer gedaan. ik heb er veel last van als ik moet naar de supermarkt moet gaan.en moet bewegen. Kan u mij helpen wat is mogelijk.voor mij.... Hopen intussen vriendelijk Groetjes Demey Roger

Janssens eddy (01/02/2018)

Geachte ik ben naar een gratis info geweest, prachtig super goed . Ik heb een informatie folder gekregen, omdat ik niet op hetzelfde moment wilde beslissen om zo een andulatie matras wilde kopen. De vermelding van de prijs 3988 euro voor de matras. Waar ik op lag , dat viel best mee..... bij thuiskomen Ben ik op zoek gegaan naar de prijzen ..........ik heb nergens juiste prijzen gevonden, die eerlijk vermelden wat de juiste prijs is en welke voorwaarden en of. Er nog optie bij te betalen zijn ,mij werd vermeld. 3988 euro, kan mij iemand zeggen wat de juiste prijs is van de matras waar ik gratis genoten heb. Ik kan ook terugbellen naar de plaats van gebeuren,maar ikben een persoon die zeer graag iets aankoop maar dan op mijn eigen tempo ...begrijp je grt en bedankt voor een eventueel antwoord op mijn vraag

De Roeck Chris (01/02/2018)

Discushoogte herstellen ...waarom hypothetisch ? Bestaan er dan geen rugoperaties waarbij dit euvel - naar ik goed begrijp - prioritair moet behandeld worden ? Aangezien de inspuitingen met cortisone ( infiltraties ??) toch maar voor 50 % en zelfs tijdelijk zouden gelukken ...

Carla (26/10/2020)

Mijn dochter, nu 14 jaar, heeft al sinds haar 8e jaar pijn in haar onderrug. Niemand nam haar serieus. Nu zag ik als moeder de pijn de afgelopen 3 jaren verergeren dus meer opgetreden als tijgermama en MRI scan wijst uit Lumbaal Facet Syndroom door geboorteafwijking wervelkolom (hyperlordose sacrum acutum).

Reageer