We doen onderzoek voor uw gezondheid

We doen onderzoek voor uw gezondheid. We streven er voortdurend naar Andullatietechnologie verder te ontwikkelen en onze kennis op het vlak van biofysische geneeskunde uit te breiden. Immers, de ontwikkeling van onze producten en het succesvolle gebruik ervan door onze klanten is wetenschappelijk gefundeerd. Hierbij hebben we oog voor de fundamentele oorzaken van chronische klachten, zodat de remedie niet beperkt blijft tot symptomatische behandeling. Daarom wordt onderzoek verricht naar de oorzaak van de ziekte die het lichamelijk welbevinden in de weg staat. Resultaat hiervan zijn 5 werkingsprincipes die succesvol ingezet kunnen worden bij chronische klachten en op andere toepassingsdomeinen. Wij bieden u op deze pagina graag een overzicht van de stand van zaken van het onderzoek en de belangrijkste studies die onze werkprincipes funderen. Wij vinden het belangrijk u onze volledige informatie ter beschikking te stellen.

Ontwikkeling van Andullatie (fragment)

Be­gripJaarAuteurOnderzoeksdomein
An­dul­la­ti­e2014Kovarova, L. et al.Re­ge­ne­ra­ti­e
 2014FSpiertonus
 2013Pastouret et al.Lym­festelsel
 2012Frohn, StutzTheo­re­ti­sche basis
 2011Pas­tou­ret et al.Mi­cro­cir­cu­la­ti­e
 2010 Studie van Parkinson
 2007hhpPa­tent

We doen onderzoek voor uw gezondheid

De ‘International Association for Andullation® Technology’ (IAAT) zal voortaan de missie van de ‘European Association for Andullation® Technology’ (EAAT) overnemen. Het opzet van de IAAT bestaat erin Andullatie® -therapie te vestigen als complementaire behandelingsmethode naast de traditionele therapieën.

De IAAT publiceert in eerste instantie wetenschappelijke teksten en onderzoeksdocumenten in verband met Andullatie. Het gaat hier zowel om de promotie en coördinatie van externe onderzoeksprojecten als om de uitvoering van interne wetenschappelijke studies. De IAAT superviseert lopend onderzoek uitgevoerd door een internationaal netwerk van onafhankelijke wetenschappers uit verschillende disciplines. De voorwaarden worden geschapen om continu en onbevooroordeeld therapeutische keuzes te optimaliseren.

De IAAT promoot de opleiding en training van therapeuten en gezondheidsprofessionals die Andullatie toepassen in combinatie met andere therapieën en behandelingen. Website: http://www.iaat.eu/nl/wetenschap/