VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB)

De VUB verricht wetenschappelijk onderzoek naar Andullatie

Inleiding

Naast de databases die hhp aanlegde op grond van gebruikers- en klantenenquêtes, hechtte de firma er vanaf het begin groot belang aan de werking van Andullatie te onderwerpen aan een strikt wetenschappelijke onderzoeksmethode. Doel hiervan was via herhaalbare experimenten tot exacte en verifieerbare kennis te komen, en een wetenschappelijk gefundeerd antwoord te formuleren op cruciale vragen. Bv. waaruit bestaat de precieze invloed van mechanische trillingen op de verschillende organen, de bloedsomloop, het lymfestelsel, het zenuwstelsel etc. ? Hoe zijn de diverse positieve effecten van Andullatie, in het bijzonder de pijnstillende werking, fysiologisch verklaarbaar? Hoe kan Andullatie therapeutisch ingezet worden binnen de bestaande klassieke therapieën?

Ontvang een gratis e-boek

Wilt u graag nog meer te weten komen over Andullatietherapie en hoe het u kan helpen?
Vul dan hieronder uw gegevens in en ontvang gratis het e-boek "Hoe kan je dagelijks je chronische pijn verlichten?".

Partnerschap Wetenschappelijk onderzoek naar Andullatie

Professor Dr. Em. Pierre Lievens en de Franse vorser Frédéric Pastouret aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) krijgen de gerenommeerde Isidoro Caplan prijs*

Tijdens het Internationaal Congres van de “European Society for Lymphology” op 13 en 14 mei 2016 te Mulhouse, Frankrijk, ontving Frédéric Pastouret - PhD student aan de afdeling Revalidatiewetenschappen aan de VUB - de fel gewaardeerde prijs “Isidoro Caplan" voor het beste researchpaper van het congres uit de handen van Prof. Dr. Em. Albert Leduc, erevoorzitter van de European Society for Lymphology. Zijn bijdrage luidde :
“Unexpected lymphatic pathways after rat’s axillary nodes dissection (AND ).
Understanding secondary lymphoedema after AND"

("Bijzondere - niet beschreven - lymfebanen na een totale okseluitruiming bij ratten.
Secundair lymfeoedeem beter begrepen.”)

Frédéric Pastouret realiseerde dit werk met de technische hulp van Lucia Cardoza en onder de supervisie van de professoren Jan Lamote en Pierre Lievens. Sinds decennia verricht de ploeg onder leiding van professor Lievens onderzoek naar de gevolgen van borstkanker. Eén van de zwaarste problemen die zich voordoen na een borstoperatie is het lymfeoedeem in de arm. Deze dikke arm is niet alleen een esthetisch probleem maar veroorzaakt eveneens veel pijn, tintelingen, gevoelsstoornissen en andere ongemakken. Wanneer een dikke arm optreedt, is het dikwijls te laat om nog een degelijke succesvolle behandeling in te zetten. Na een doorgedreven therapie slinkt de arm soms wel in volume maar de ernstige weefselveranderingen die er hebben in plaatsgevonden zijn onomkeerbaar geworden. In deze studie ontdekte Frédéric Pastouret – weliswaar op een diermodel – dat er zich, na de operatie nieuwe lymfebanen vormen en kunnen vormen die - wanneer ze gestimuleerd worden - het overtollige vocht kunnen draineren zodanig dat er geen nefaste weefselveranderingen kunnen plaatsvinden. Deze nieuwe lymfebanen vormen een verbinding tussen het gekwetste oppervlakkige lymfe netwerk en het diepe intacte lymfenetwerk. 

Bij dieren kunnen deze banen gestimuleerd worden door het aanwenden van specifieke behandelingstechnieken. Deze nieuwe lymfebanen werden nooit eerder beschreven behalve in de jaren 1970. Toen ontdekte de intussen overleden Argentijnse Anatoom Isidor Caplan (1933-1992) als eerste deze banen op ongeboren foetussen. Wat de ploeg van de VUB in het labo kon aantonen, is vooreerst dat deze ongekende banen bestaan maar ook dat ze functioneel kunnen worden door ze te stimuleren. Deze waarnemingen zijn van het grootste belang omdat we op deze manier kunnen vermijden dat het lymfoedeem en de dikke arm ontstaan wat ook het belangrijkste is voor de patiënt! In de toekomst zal blijken dat bepaalde technieken nodig zullen worden om vooral preventief op te treden en deze zware nevenverschijnselen na een borstoperatie uit de wereld te helpen.

* Wijlen Prof. Dr. Isidoro Caplan was een wereldvermaarde anatoom van Argentinië en werd in 1990 Doctor Honoris Causa aan de VUB. Hij was meerdere malen visiting professor aan de VUB en werkte nauw samen met Prof. Dr. Em. Albert Leduc. Deze prijs bevestigt het belang van het onderzoek naar het lymfoedeem.

Bekijk hier het verslag van het doctoraat