Veronique De Groote

Andullatietherapie in ‘L’artisane’ te Kluisbergen

Inleiding

Tussen de heuvels van Kluisbergen ligt een schoonheidsinstituut ‘pas comme les autres’: L’artisane. De ‘ambachtsvrouw’ heet Véronique De Groote en ze bedacht een hoogst originele combinatie van natuurlijke therapie, lichaamsverzorging en creativiteit. Ziehier haar verhaal.

Pijnverlichting Mijn weg naar Andullatie

Zo'n 37 jaar geleden behaalde Véronique het getuigschrift schoonheidsspecialiste. Een beetje op aandringen van mama, want Véronique zelf overwoog een carrière in de plastische kunsten. Toch kon ze haar creatief potentieel ontplooien via academie en workshops. Tot op heden is ze scheppend bezig, waarbij ze haar inspiratie haalt uit de natuur, de mens, het leven. Wat ze fijn vindt aan schoonheidsverzorging is de omgang met mensen. Door haar klanten steeds opnieuw te ontmoeten ontstaat een speciale band, wat Véronique toelaat hun lief en leed te delen.

Eind jaren 80 kwam Véronique in aanraking met shiatsu en macrobiotiek. In die periode nog pionierswerk! Zo kreeg haar praktijk een therapeutische dimensie. Véronique reisde naar Duitsland om zich de antroposofische grondslagen van de Dr. Hauschka-producten eigen te maken. Via zelfstudie leerde ze ook de kruiden- en plantenwereld kennen. Natuurlijke, biologische voeding staat hoog in Véroniques vaandel geschreven. Tot op heden schuimt ze regelmatig het internet af om voedingspatronen, supplementen en natuurlijke technieken te ontdekken die haar klanten van nut kunnen zijn.

Zo botste ze op Andulatietherapie. Het leek haar wel wat, maar ze werd pas echt over de streep getrokken door hhp-adviseur Martine Vandooren. Deze vertelde over haar successen met Andullatie in haar eigen wellness te Arc-Ainières. Véronique getuigt: “Ik geloof in het genezend effect van licht en trillingen. Alles is eigenlijk trilling. De kunst bestaat erin trillingen in harmonie te laten resoneren. En dat bekom je niet zomaar. Tal van factoren spelen hier een rol: psychische, fysische, etc. Ik ben ervan overtuigd dat Andullatie kan bijdragen tot harmonisering en welzijn”.
Véroniques opendeurdag staat in het teken van Andullatie. Iedereen is van harte welkom voor een gratis probeersessie!