Ruggensteun vzw

Ruggensteun vzw werkt samen met hhp

hhp kiest zorgvuldig zijn partners

Voorstelling

De naam vat perfect samen waarvoor ze staan. Ruggensteun vzw wil in de eerste plaats steun en toeverlaat zijn van mensen met chronische rug- en pijnproblemen.

Partnerschap Ruggensteun vzw werkt samen met hhp

Rugklachten vormen tegenwoordig een ware epidemie. Meer dan 80% van onze bevolking krijgt er ooit mee te maken, zowel mannen als vrouwen. De meest vatbare leeftijd ligt tussen 25 en 40 jaar, de actieve levensfase dus. Rugklachten leiden tot werkverzuim of in het ergste geval tot definitieve werkonbekwaamheid, en hebben vergaande repercussies op iemands sociaal leven en algemene levenskwaliteit. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel werkzame therapieën voorhanden en slagen veel patiënten erin hun rugproblemen blijvend onder controle te krijgen of zelfs te overwinnen.

Concreet bestaat de voornaamste doelstelling van Ruggensteun vzw erin zijn leden nuttige informatie te verschaffen en hen bij te staan in een moeilijke periode. Blijkt immers dat rug- en pijnpatiënten vooral nood hebben erkenning, en niet in het minst van het feit dat ze daadwerkelijk aan een lichamelijke disfunctie lijden. Niets is immers frustrerender dan het onbegrip dat alom heerst rond pijn.

Ruggensteun vzw houdt er een uitgebreide activiteitenkalender op na, te raadplegen via hun website of driemaandelijks tijdschrift. In de artikels komen bovendien diverse medische, maatschappelijke, psychosociale en alternatieve items aan bod. Ruggensteun vzw is aangesloten bij de Vlaamse Pijnliga. Ieder lid van Ruggensteun vzw wordt dus automatisch ook lid van de Vlaamse Pijnliga en krijgt de tijdschriften Maczima en Prikkel toegestuurd.

Het is natuurlijk geen toeval dat Ruggensteun vzw al snel in contact kwam met de firma hhp, ontwikkelaar en verspreider van de Andullatietherapie. Een van de aspecten van Andullatie is precies pijnbestrijding bij chronische aandoeningen. Het kwam dus tot een partnership tussen Ruggensteun vzw en hhp. Via gezamenlijk georganiseerde lezingen wil Ruggensteun vzw zijn leden informeren over het hoe en waarom van werkzame natuurlijke alternatieven voor pijnbestrijding.

Niet alleen uit wetenschappelijk onderzoek, maar vooral uit de dagelijkse ervaringen van Andullatiegebruikers blijkt dat deze therapie voelbaar pijn vermindert en daarenboven het grote voordeel biedt 100% nevenwerkingsvrij te zijn.