Kinesist Frank Grouwels gebruikt Andullatie in zijn praktijk

Frank Grouwels gebruikt Andullatietherapie in zijn praktijk zowel preventief als genezend.

"De mensen voelen er zich goed bij!"

Biografie

Frank Grouwels heeft sinds 13 jaar zijn eigen kinépraktijk in Herk-de-Stad. Naast klassieke kiné houdt hij zich vooral bezig met manuele therapie en sportrevalidatie.

In de praktijkMijn weg naar Andullatie

Frank Grouwels gebruikt Andullatietherapie zowel preventief als genezend. Zijn praktijk wordt bezocht door patiënten die verschillende diagnoses kregen. Frank onderzoekt altijd eerst voor welke diagnose hij Andullatietherapie best kan gebruiken. Het belangrijkste effect van de therapie is spierontspanning. Hij laat zijn patiënten ontspannen, om nadien beter de manipulaties te kunnen uitvoeren. Anderzijds bevordert Andullatie ook de doorbloeding, wat tevens pijnstillend werkt. Maar ook mentaal treedt er een relaxerend effect op. De bedoeling van de relaxatie is een betere behandeling mogelijk te maken. De resultaten van Andullatietherapie zijn dan ook zeer bevredigend. Mensen voelen er zich heel goed bij.

Het beste bewijs is wel het groot aantal patiënten van Frank die inmiddels zelf een AnduMedic® aangekocht hebben. Ze hebben minder pijn, en hun levenskwaliteit neemt toe. Een patiënte van Frank getuigt dat ze thuis goede resultaten boekt met haar AnduMedic®. Ook haar man gebruikt de AnduMedic® voor zijn doorbloedingsproblemen.

Frank kwam zelf initieel in contact met de AnduMedic® omdat hij er steeds op uit is zichzelf bij te scholen met het oog op een nog betere dienstverlening aan zijn patiënten. Als hij ziet hoezeer zijn patiënten er wel bij varen, is hij tevreden dat hij met de firma hhp in contact kwam. Hij beveelt Andullatietherapie dan ook aan al zijn collega’s dokters en kinesisten aan. Ze doen er goed aan de AnduMedic® eens zelf uit te testen, of ze aan hun patiënten voor te stellen.