Kinesist Christophe Mahieu

Christophe Mahieu gebruikt de ANDUMEDIC® zeer breed en kent het uit het tennismilieu

'Andullatie is een goede aanvulling bij kinesitherapie en osteopathie'

Biografie

Christophe Mahieu is kinesist en osteopaat in Ellezelles.

In de praktijkMijn weg naar andullatie

Hij vat zijn ‘therapie’ op in de brede zin van het woord. Daarom heeft hij ook een ANDUMEDIC® 3 aangeschaft. De bedoeling is zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de klachten van zijn klanten. Zijn interesse voor andullatie werd gewekt vanuit het tennismilieu. Maar hij begreep al snel dat de ANDUMEDIC® 3 hem ook grote diensten kon bewijzen in zijn praktijk. Andullatie is een goede aanvulling bij kinesitherapie en osteopathie. Het is gebaseerd op een combinatie van vibraties en infrarood. Studies toonden aan dat vibraties een relaxerend effect hebben op de spieren.

In feite wordt er informatie doorgegeven naar de hersenen, die dan een toestand van relaxatie oproepen. Volgens Christophe is iedereen gebaat met andullatie, zowel ouderen, jongeren als sportlui. Het is ook handig een ANDUMEDIC® 3 in huis te hebben. Al wie pijn heeft wil hier zo snel mogelijk van verlost zijn. De ANDUMEDIC® 3 kan hier goede diensten leveren. Het is geen mirakeltherapie, maar iedereen slaagt er toch in zijn pijn grotendeels weg te werken. Let wel: het is een therapie die blijvend toegepast moet worden. Eén keer volstaat dus niet.