Isabelle Wallez

Andullatie schenkt mensen verlichting in het dagelijkse leven

'Andullatie schenkt verlichting in het dagelijkse leven'

Biografie

Mevr. Isabelle Wallez is verpleegster van opleiding, maar studeerde ook voedingsleer, micronutritie, aromatherapie, gemmotherapie en fytotherapie.

In de praktijkMijn weg naar andullatie

Ze werkt samen met een osteopaat, dhr. Krid. In haar praktijk biedt ze lichaams- en gezichtsverzorging aan, maar hecht hierbij veel belang aan biologische en gezonde voeding. Haar bedoeling met de aanschaf van een ANDUMEDIC® 3 was de klanten een extraatje aan te bieden bv. na een massage- of pedicurebehandeling.

Sommigen komen speciaal voor een andullatiesessie vooraleer te beslissen al of niet zelf tot aankoop over te gaan. Meestal gaat het om mensen met chronische pijnen die geen baat meer vinden bij de klassieke geneeskunde. Andullatie schenkt hen verlichting in het dagelijkse leven.