IAAT

De IAAT doet onderzoek naar Andullatietherapie

De IAAT doet onderzoek naar Andullatietherapie

Inleiding

‘IAAT’ staat voor ‘International Association for Andullation Technology’, en heeft de taken overgenomen van het vroegere ‘EAAT’ (‘European Association for Andullation Technology’).

Partnerschap Onderzoek naar Andullatie

De IAAT wil via doorgedreven wetenschappelijk onderzoek de verdere ontwikkeling van Andullatietechnologie bevorderen. Doel is Andullatie te vestigen als ondersteunende therapie binnen

de diverse bestaande zorgsectoren (geneeskunde, kinesitherapie, alternatieve therapieën, etc.). De IAAT organiseert, coördineert en promoot het ‘in vivo’- en ‘in vitro’-onderzoek rond Andullatie zowel in eigen rangen als via samenwerkingsverbanden met een internationaal netwerk van onafhankelijke onderzoekers uit verschillende disciplines.

Parallel daarmee neemt de IAAT een aantal public relations-taken voor zijn rekening, m. n. de verspreiding van informatie over alle aspecten van Andullatietherapie via diverse media en kanalen. De IAAT doet ook aan vorming en training via lezingen, cursussen en seminaries. En ten slotte wil het fungeren als ‘paraplu’ voor alle instanties wereldwijd die op een of andere manier onderzoek doen naar Andullatietrillingen en hun therapeutische effecten.

Zo zijn momenteel een reeks studies lopende rond de fysiologische effecten van Andullatietherapie op buikvet, stress, slaapstoornissen en secundair lymfe-oedeem na borstamputatie.

De IAAT wordt bestuurd door gerenommeerde wetenschappers met een indrukwekkende staat van dienst. Voorzitter is Dr. Guy Declerck, spinaal vorser en chirurg. Vicevoorzitter is Prof. Dr. Em. Pierre Lievens (VUB), wereldautoriteit in het domein van de lymfologie. In de raad van bestuur zetelen: Prof. Dr. phil. Roland Stutz, sportwetenschapper; Prof. Dr. Juans Ribas Serna, arts; en Prof. PhD Dariusz Mucha.

Voor de laatste stand van zaken inzake het Andullatie-onderzoek, alsook een reeks downloadbare studies zie http://www.iaat.eu/