Fysio Martine Kindts

Ontdek hoe je met Andullatie totale relaxatie kan bereiken

'Met Andullatie kan je totale relaxatie bereiken'

Biografie

Martine Kindts was eerder reeds 10 jaar beroepsactief in de psychiatrie vooraleer ze als zelfstandige kinesiste met haar eigen praktijk startte in 1985. In het begin beoefende ze de traditionele kinesitherapie maar nu houdt ze zich nog bijna uitsluitend bezig met relaxatietherapie. Haar drukbezochte praktijk aan de Koning Albertstraat te Eeklo bewijst dat er steeds meer nood is aan rust en zingeving in deze hectische wereld. Sinds ze de ANDUMEDIC® en de andullatietherapie leerde kennen, gaat het er in haar leven en in dat van haar patiënten rustiger en meer ontspannen aan toe. Andullatie bleek immers mede zeer efficiënt om zowel een lichamelijke als een geestelijke toestand van totale relaxatie te bereiken. De ANDUMEDIC® heeft op nauwelijks enkele maanden tijd een centrale en onmisbare plaats ingenomen in haar praktijk en behandelingsschema.

In de praktijkMijn weg naar andullatie

De grenzen van de klassieke kine.

Martine had reeds vaak vastgesteld dat patiënten soms té gespannen en té gestresseerd zijn om voluit te kunnen genieten van een traditionele kinebehandeling. Zo rijpte bij haar het idee om vooraf bij haar patiënten een korte relaxatiesessie in te bouwen om dan rustiger de kine te kunnen ondergaan. Deze aanpak werkte zeer goed. Gezien veel klachten en ziektebeelden vaak van psychosomatische aard zijn (spanningshoofdpijn, nek- en schouderklachten, rugklachten…), was het zelfs in bepaalde gevallen mogelijk om de klassieke kine volledig te vervangen door de relaxatietherapie.

Zelf leerde Martine de ANDUMEDIC® kennen tijdens een consult bij een natuurarts. Andullatie werd daar gebruikt om te ontspannen na de behandeling om deze ten volle te laten nawerken. Toen Martine zelf tijdens die sessie de weldoende werking van de andullatie kon ondervinden, was ze meteen overtuigd van de grote therapeutische waarde van de ANDUMEDIC®.

Effectief bij diverse ziektebeelden.

Martine Kindts: “ Ik zag meteen veel mogelijkheden voor de andullatietherapie in mijn dagelijkse praktijk. De ANDUMEDIC® helpt immers bijzonder goed om patiënten volledig te laten ontspannen en om ze weer naar een positief en comfortabel zelfgevoel te leiden. En dit is niet zo evident in onze drukke en prestatiegerichte samenleving. We worden immers continu overstelpt door allerlei stresssituaties en factoren en deze maken het ons lichaam niet bepaald gemakkelijk om de spanningen voldoende te kanaliseren. Dit alles maakt dat we vervreemd geraken van onszelf. Dat beseffen we pas wanneer ons lichaam begint te protesteren. We krijgen dan te maken met pijnen allerhande, vermoeidheid, spanningshoofdpijn en vele andere klachten die tot negatieve gevoelens en zelfs tot depressies kunnen leiden. Ik probeer die vervreemding tegen te gaan en de mensen terug in contact te brengen met zichzelf. De ANDUMEDIC® wordt hier dagelijks ingeschakeld als aanvulling bij de behandeling van onder andere fibromyalgie, CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), spanningshoofdpijn, nek- en rugklachten, reuma, depressie en hyperventilatie…”.

Nieuwe perspectieven en onderzoeken.

“De andullatietherapie is voor mijn werkveld een ware ontdekking geweest. De rollende trilbeweging van het toestel brengt de aandacht bij het eigen lichaam waardoor het  bewustzijnsproces van mijn patiënten sneller op gang komt. Vooreerst is er dat grandioos gevoel van ontspanning dat de mechanische massage teweegbrengt. Met mijn handen alleen kan ik dat niet bereiken. Maar het werkt bovendien ook pijnstillend, waardoor de drempel om tot ontspanning te komen veel lager ligt.

Andullatie zorgt tevens voor een stimulerend effect bij loomheid, futloosheid en vermoeidheid, symptomen die we vrij vaak terugvinden bij depressies. Let wel, andullatie neemt niet de oorzaak weg van de klachten, maar het werkt zeer sederend op de symptomen. Dat opent nieuwe perspectieven in mijn totale behandelingspakket”, verduidelijkt Martine Kindts.

De ANDUMEDIC® en de andullatietherapie maken nu ook deel uit van een onderzoeksproject met betrekking tot de behandeling van fibromyalgie en CVS. Dit project loopt in een vijftal ziekenhuizen, waarvan enkele ook reeds over één of meerdere ANDUMEDIC’s® beschikken. Martine Kindts werd eveneens gevraagd om aan dit onderzoek mee te werken. Over deze aandoeningen valt nog heel wat te leren. CVS en fibromyalgie worden immers niet toevallig omschreven als Lichamelijke Onverklaarbare Klachten. Specifiek in het geval van fibromyalgie kan de ANDUMEDIC® veel voordelen bieden. Fibromyalgiepatiënten verdragen immers geen gewone kine. Andullatie kan echter perfect gedoseerd en geprogrammeerd worden, aangepast aan elke individuele patiënt.

Een overtuigde therapeute.

Met haar 35 jaar ervaring als kinesiste-relaxatietherapeute staat Martine Kindts steeds open voor nieuwe materialen en nieuwe technieken die haar behandelingen nog kunnen verbeteren. Ze beweert onomwonden dat de HHP-massagematras haar werk wel het meest gerevolutioneerd heeft.

“Mijn ANDUMEDIC® en ik: wij vormen een echt ‘perfect stel’ zonder dat we daarom spectaculaire wonderen verrichten, maar wel met erg positieve resultaten: ontspanning, pijnverlichting en extra energie. En wat ook niet mag onderschat worden: elke massagesessie eindigt steevast met een glimlach en een voldaan gevoel. Dit geeft mij enorm veel arbeidsvreugde, want naar mijn gevoel is het ‘plaatje’ nu compleet”, aldus een overtuigde therapeute.

Ook voor persoonlijk gebruik.

Zelf gebruikt Martine Kindts ook elke dag haar ANDUMEDIC®: “Andullatie is een vast onderdeel van mijn ochtendritueel. Ik begin elke dag steevast met een activeringsprogramma, dat mij een duidelijke energieboost geeft. Ik stel trouwens ook vast dat mijn energiepeil echt gestegen is. Van nature ben ik niet zo sportief.Je zal me nooit aantreffen in een fitnesscentrum of op een looppiste. Voor een stevige wandeling in het bos of op het strand ben ik dan wel te vinden. Door mijn druk werkprogramma kom ik daar in de week helaas niet aan toe. Andullatie maakt dit tekort meer dan goed. Ook om mij ’s avonds te ontspannen, kies ik vrij regelmatig voor een relaxatieprogramma waardoor ik slaap als een roos”.

Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak biedt de ANDUMEDIC® een echte meerwaarde voor Martine Kindts. Andullatie staat garant voor een perfecte aanvulling op haar totaal behandelingspakket. De talloze positieve resultaten én tevreden patiënten liegen er niet om.