close

Het onderzoek gaat verder!

onderzoeksleerstoel Andullatie

De Vrije Universiteit Brussel richt een bijzondere leerstoel op: "Andullation Care Research"

Leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel?

Een leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel brengt bedrijven of andere externe partners, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs samen rond nieuwe ontwikkelingen in domeinen die van belang zijn voor de maatschappij. De samenwerking tussen een partner en de universiteit zorgt voor een belangrijke kruisbestuiving van academische kennis en maatschappelijk relevante onderzoeksvragen, wat bijzonder waardevol is.

Onderzoeksleerstoel "Andullation Care Research"?

De onderzoeksleerstoel “Andullation Care Research” werd opgericht in 2018. Het doel van de leerstoel is bij te dragen aan de wetenschappelijke ondersteuning en verdere uitbouw van de bijzondere en innoverende technologie van Andullatie.

Het inrichten van deze leerstoel is een officialisatie van een onderzoekspartnership tussen de Vrije Universiteit Brussel en het bedrijf HHP. Dit partnership bestaat reeds een vijftal jaar en de onderzoeksresultaten ervan hebben aangetoond dat Andullatie een maatschappelijke meerwaarde kan betekenen binnen de volksgezondheid.

De Vrije Universiteit Brussel zal binnen het kader van deze leerstoel zijn expertise aanwenden om een verdere academisering van de Andullatie-technologie te bewerkstelligen. 

Verbeteren levenskwaliteit kankerpatiënten

De leerstoel “Andullation Care Research” zal zich onder andere toespitsen op het verhogen van de levenskwaliteit van de steeds verder groeiende kankerpopulatie.

Kankerpatiënten overleven gelukkig steeds langer, maar krijgen dikwijls te kampen met talrijke, uiteenlopende negatieve gevolgen van de zware behandelingen. Pijn, slaapproblemen, stress, … zijn maar enkele voorbeelden hiervan, met inperking van de levenskwaliteit als gevolg. Het verbeteren van de levenskwaliteit van deze grote groep patiënten, maar ook van andere chronische pijnpatiënten, heeft de laatste jaren dan ook veel aan belang gewonnen.

Tijdens het onderzoek binnen de leerstoel zal onderzocht worden of de Andullatie-technologie een positieve invloed kan hebben op veel voorkomende complicaties bij kankerbehandelingen zoals bv. stress, slaapproblemen, lymfoedeem en pijn, om zo het comfort van de patiënt te verhogen en dus ook de levenskwaliteit. Dit onderzoek kan eveneens de volksgezondheid ten goede komen.

 

Prof.dr. Nele Adriaenssens is de academische verantwoordelijke van deze leerstoel.  
Meer informatie? Lees hier het artikel gepubliceerd door VUB Press.

25.01.2019