Nieuws

 

13.04.2016
IAAT

Het IAAT (International Association for Andullation Therapy) voert wetenschappelijk onderzoek rond Andullatietherapie.

IAAT staat voor ‘International Association for Andullation Therapy’. De IAAT is de opvolger van het EAAT (European Association for Andullation Thearapy). De opdracht van het IAAT bestaat erin het internationaal wetenschappelijk onderzoek rond Andullatietherapie in diverse vakgebieden aan te moedigen en te coördineren. Voorzitter van het IAAT is Dr. Guy Declerck.