close

Op basis van het onderzoek van De Amerikaanse wetenschappers en Nobelprijswinnaars David Julius, University of California, San Francisco en Ardem Patapoutian, Howard Hughes Medical Institute Department of Neuroscience California Campus ontdekten verschillende befaamde Internationale onderzoekers dat de pijnoverdracht in onze cellen beïnvloed kan worden door mechanische, biofysische trillingen. Dit zou chronische pijnpatiënten minder afhankelijk kunnen maken van de klassieke pijnstillers.

Dat pijnstillers een maatschappelijk probleem vormen, blijkt onder andere uit recente cijfers van het RIZIV. Zo zouden 25% van alle Belgen aan één of andere vorm van chronische pijn lijden en is één op de tien Belgen effectief verslaafd aan zware pijnmedicatie!

De pijn verklaard en mogelijk bedwongen

Het mechanisme waardoor we druk, temperatuur en pijn kunnen voelen en hoe dit precies ontstaat op cellulair niveau was tot hiertoe niet bekend. Met hun onderzoek slaagden de Nobelprijswinnaars erin een belangrijk deel van dit mechanisme bloot te leggen.

Zo ontdekten ze twee soorten ionenkanalen die zich in het membraan van onze cellen bevinden en die belangrijk zijn voor de waarnemingen van prikkels uit onze omgeving. Hieronder vallen ook de pijnprikkels. De Amerikaanse vorser Amanda Lewis* bestudeerde de invloed van trillingen op deze cellulaire ionenkanalen en kwam tot de conclusie dat deze kanaaltjes maximaal beïnvloedbaar zijn door sinusoïdale trillingen in een frequentie van 20 tot 50 Hz en die zowel een duwend als een trekkend effect** hebben op het celmembraan. Concreet kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat wanneer deze kanalen ontregeld of té actief zijn, ze kunnen leiden tot pijn.

Minder klassieke pijnstillers?

HHP uit Oudenaarde maakt zich al jaren verdienstelijk op het vlak van pijnbestrijding met hun Andullatietherapie. Hoewel initieel ontwikkeld met beperkte wetenschappelijke fundering, bewees de praktijk dat deze specifieke mechanische, sinusoïdale trillingen waarop Andullatie gebaseerd is, een pijnverlichtend effect hebben bij chronische pijn door diverse aandoeningen, waaronder bv. fibromyalgie, artrose of rugpijn. Andullatie voldoet immers perfect aan de hogervermelde vereisten uit het onderzoek van Amanda Lewis, met name sinusoïdale trillingen van 20 - 50 Hz met een trekkend én een duwend effect op de cellen.

HHP voerde zelf eerder reeds een bevraging uit bij 7.600 gebruikers van de Andullatietherapie: 87,5% van de respondenten verklaarden bij regelmatige toepassing van Andullatie hun pijnstillers niet meer of minder nodig te hebben. Uit een ander HHP onderzoek bleek dat de pijndrempel reeds met 15 % verhoogt na een kortstondige toepassing van Andullatie gedurende 15 minuten en dit in vergelijking met een placebo groep. Het Nobelprijsonderzoek reikt een groot deel van de verklaring aan van deze resultaten en ondersteunt het werkingmechanisme van de Andullatietherapie.

De veelvuldige toepassing van Andullatie in ziekenhuizen, revalidatiecentra, bij artsen, kinesitherapeuten of op een eigen Andullatietoestel thuis, toont aan dat Andullatie ook tijdens een revalidatie na ziekte of ongeval positieve, sterk pijnverlichtende effecten heeft.

Klassieke pijnstillers mogen dan wel zeer werkzaam zijn, ze zijn ook niet helemaal zonder gevaar. De risico’s op gewenning en overdosering tot en met maagbloedingen en leverbeschadiging zijn niet uit de lucht gegrepen. Dit Nobelprijsonderzoek én het pionierswerk van HHP versterken de hoop bij chronische pijnpatiënten dat ze hun afhankelijkheid van schadelijke pijnstillers verder kunnen afbouwen of zelfs helemaal teniet kunnen doen.

Research Leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel

HHP levert al jaren inspanningen om hun Andullatietherapie verder wetenschappelijk te onderbouwen en te verfijnen. Ze verrichtten vroeger al veel onderzoek in samenwerking met Duitse wetenschappers en onderzoeksinstituten. Enkele jaren geleden groeide ook de interesse bij de academische wereld in eigen land en dit leidde in 2018 tot een ‘Andullation Care Research’ Leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel.

Voor HHP vormen de inzichten van dit Nobelprijsonderzoek alvast een bijkomende, wetenschappelijke verklaring voor de werkzaamheid van Andullatie op pijntherapeutisch vlak. Het leidt tot nieuwe inzichten waardoor chronische pijnpatiënten een beter leven tegemoet kunnen gaan zonder afhankelijkheid van de klassieke en soms zware pijnmedicatie.

07.02.2022